ppggrr

INFORMACJE O PROJEKCIE PN. "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR" REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO MRĄGOWO:

1. Grantobiorca: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

2. Tytuł projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

3. Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

4. Okres realizacji projektu w zakresie rzeczowym: do 13 lutego 2023 r.

5. Trwałość projektu: przez okres 2 lat od zakończenia projektu, tj. od daty zaakceptowania przez Politechnikę Łódzką końcowego rozliczenia projektu grantowego.

6. Wartość dofinansowania: 490 000 zł.

7. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

8. Nr i nazwa osi priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

9. Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pok. 26 i 27, telefon: 89 741 9004, 89 741 9013.


DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROJEKTU:


PROCEDURA ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM:


INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW:


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Dobiega końca realizacja projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", na który Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 490 000 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupiliśmy 157 laptopów, 29 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 7 tabletów. Sprzęt ten został ubezpieczony i przekazany, na podstawie umów darowizny, na własność beneficjentom, tj. uczniom z rodzin pegeerowskich, zamieszkałym na terenie Mrągowa, którzy przeszli w terminie pozytywnie weryfikację.


 ROZLICZENIE PROJEKTU 

Gmina Miasto Mrągowo informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. został zaakceptowany przez Operatora wniosek rozliczający projekt grantowy pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W związku z czym okres monitorowania utrzymania efektów przedmiotowego projektu upływa 12 kwietnia 2025 r.


Plan naprawczy projektu grantowego w Gminie Miasto Mrągowo pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.


banner na strone PPGR