Od dnia 1 lipca 2011 dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi minister właściwy ds. gospodarki. CEIDG dostępna jest na stronie: Przeglądanie wpisów | Ceidg.gov.pl 

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne. 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Uwaga! Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Należy wejść na stronę Przeglądanie wpisów | Ceidg.gov.pl, odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON – otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w każdej chwili.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Więcej informacji na stronach: CEIDG - jak otworzyć firmę, rozpocząć biznes, działalność gospodarczą oraz Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy


Załączone pliki:

Pozostałe aktualnie obowiązujące dokumenty dot. CEIDG dostępne są na stronie: CEIDG | Biznes.gov.pl