Burmistrz Miasta Mrągowo po raz pierwszy opracował Raport o Stanie Gminy Miasto Mrągowo. Przygotowanie dokumentu stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

W Raporcie przedstawione zostało podsumowanie realizacji lokalnych programów i strategii, a także informacja o wykonywaniu uchwał Rady Miejskiej w 2018 roku. Dokument uwzględnia również zadania realizowane bezpośrednio przez mieszkańców, na wykonanie których z budżetu przekazano środki w formie budżetu obywatelskiego. Istotna część stanu Miasta, to również wykonywanie zadań własnych. Dlatego w Raporcie podsumowano najważniejsze informacje o ochronie środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięciach prorodzinnych, oświacie i wychowaniu, kulturze, sporcie i turystyce, bezpieczeństwie publicznym, pomocy społecznej, funkcjonowaniu gminnych jednostek organizacyjnych, budownictwie, zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycjach oraz finansach.

Raport o stanie Gminy Miasta Mrągowo zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2019 roku. Po zaprezentowaniu najważniejszych wniosków wynikających z dokumentu, będzie przeprowadzona debata, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec Miasta. W tym celu, najpóźniej na dzień przed sesją (czyli do 25 czerwca 2019 roku) wystarczy złożyć w Biurze Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami innych osób. Zwracamy uwagę, że do debaty dopuszczonych może zostać nie więcej niż 15. W przypadku większej liczby chętnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Z Raportem można zapoznać się KLIKAJĄC TU

Zgłoszenie udziału w debacie