Dogodne położenie Mrągowa:

 • bliskość wschodniej granicy Unii Europejskiej - 70 km do przejścia granicznego w Bezledach
 • lokalizacja na przecięciu dwóch głównych szlaków komunikacyjnych regionu
 • 60 km do najbliższego portu lotniczego Olsztyn - Mazury

Dodatkowo:


Podatki:

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości na 2 lata dla nowo wybudowanych i rozbudowanych budynków
 • Niskie stawki podatków lokalnych:
  • 0,82 zł od 1 m2od powierzchni gruntów  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • 20,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Zespół ds. Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta

 • interdyscyplinarny zespół wspierający proces inwestycyjny na każdym etapie
 • osoba dedykowana inwestorowi w urzędzie
 • dane kontaktowe Zespołu znajdują się tutaj