Miasto od kilku lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Sport jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ma to potwierdzenie w finansowaniu Programu bowiem ponad połowa budżetu Programu przeznaczana jest na rozwijanie sportu.

Dodatkowo w ramach współpracy pozafinansowej stowarzyszeniom udostępniane są lokale komunalne na preferencyjnych warunkach.

Informacje dotyczące ciekawych inicjatyw zamieszczane są na stronie Urzędu Miasta (www.mragowo.pl) oraz facebooku. Zaproszenia oraz relacje z imprez organizowanych przez stowarzyszenia umieszczane są również w „Magazynie Mrągowskim”.

Efektem takiej polityki miasta jest systematyczny wzrost organizacji sportowych działających w naszym mieście.


 

Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej
Stowarzyszenia i Kluby
czytaj więcej

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna