Na tej stronie zamieszczamy informacje o projekcie "#OpuścićMarginesŻycia-Mrągowo" realizowanym przez Miasto Mrągowo


HARMONOGRAMY

2021 ROK:

MAJ - zajęcia zawieszone do 9 maja 2021 r. / Od 10 maja wznawiamy realziację zajęć. Zapraszamy!

STYCZEŃ-LUTY-MARZEC-KWIECIEŃ  - zajęcia zawieszone do 30 kwietnia 2021 r.

2020 ROK:

LISTOPAD, GRUDZIEŃ - zajęcia odwołane od  26 października do 31 grudnia 2020 r.

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

LIPIEC

 CZERWIEC

KWIECIEŃ, MAJ - zajęcia odwołane od 16 marca do 31 maja 2020 r.

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

2019 ROK:

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK


KOMUNIKATY


WAŻNE INFORMACJE


O PROJEKCIE

1. Realizator projektu: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

2. Tytuł projektu: „#OpuścićMarginesŻycia-Mrągowo” .

3. Cel projektu: wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy oraz ułatwiający odejście od opieki instytucjonalnej osób zamieszkujących na terenie miasta Mrągowo, poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

4. Okres realizacji: 01.03.2019 r. – 31.05.2021 r.

5. Realizowane w projekcie usługi aktywizacyjno-integracyjne:

  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne)
  • wsparcie Opiekuna Klubu
  • Akademia Rodziny, w ramach której odbywać się będą treningi relacji rodzinnych oraz planowany jest rodzinny wyjazd integracyjny
  • terapia grupowa, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty hortiterapii i sportu, w ramach integracji społecznej i aktywności fizycznej
  • warsztaty, prelekcje, dyskusje w ramach edukacji w grupie i edukacji zdrowotnej oraz wizyty studyjne
  • aktywność społeczna, w tym kształtowanie postawy proaktywnej oraz animacje lokalne (zajęcia kulinarne, hortiterapia, rękodzieło artystyczne i inne).

6. Wartość ogółem projektu: 599 450 zł

Wkład UE: 509 532,50 zł

Wkład własny: 5% 

       7. Główne efekty projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 15 osób (10K i 5M)

       Główne produkty projektu:

  • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 60 osób (44K i 16M)
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 60 osób (44K i 16M)

 8. Nr i nazwa osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne

Nr i nazwa działania: RPWM.11.02.00 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Nr i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

9. Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pok. 26 i 45.

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 89 741 9004, 89 741 9017

Kadra zarządzająca projektem:

Koordynator projektu – Aneta Romanowska
Asystent koordynatora – Paulina Koneszko
Specjalista ds. rozliczeń – Magdalena Białobrodska