Na tej stronie zamieszczamy informacje o projekcie "#OpuścićMarginesŻycia-Mrągowo" realizowanym przez Miasto Mrągowo


 

W związku z zaleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca br. dotyczącymi czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa, informujemy, że wszelkie zajęcia w ramach projektu pn.  #OpuścićMarginesŻycia-Mrągowo zostają odwołane na okres 16-27 marca 2020 r.

 

 

HARMONOGRAMY

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK


KOMUNIKATY


WAŻNE INFORMACJE


O PROJEKCIE

1. Realizator projektu: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

2. Tytuł projektu: „#OpuścićMarginesŻycia-Mrągowo” .

3. Cel projektu: wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy oraz ułatwiający odejście od opieki instytucjonalnej osób zamieszkujących na terenie miasta Mrągowo, poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

4. Okres realizacji: 01.03.2019 r. – 30.04.2020 r.

5. Realizowane w projekcie usługi aktywizacyjno-integracyjne:

  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne)
  • wsparcie Opiekuna Klubu Seniora
  • Akademia Rodziny, w ramach której odbywać się będą treningi relacji rodzinnych oraz planowany jest rodzinny wyjazd integracyjny
  • terapia grupowa, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty hortiterapii i sportu, w ramach integracji społecznej i aktywności fizycznej
  • warsztaty, prelekcje, dyskusje w ramach edukacji w grupie i edukacji zdrowotnej oraz wizyty studyjne
  • aktywność społeczna, w tym kształtowanie postawy proaktywnej oraz animacje lokalne (zajęcia kulinarne, hortiterapia, rękodzieło artystyczne i inne).

6. Wartość ogółem projektu: 599 450 zł

Wkład UE: 509 532,50 zł

Wkład własny: 5% 

7. Nr i nazwa osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne

Nr i nazwa działania: RPWM.11.02.00 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Nr i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

8. Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pok. 26 i 45.

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 89 741 9004, 89 741 9017

Kadra zarządzająca projektem:

Koordynator projektu – Aneta Romanowska
Asystent koordynatora – Paulina Koneszko
Specjalista ds. rozliczeń – Magdalena Białobrodska