Oferta inwestycyjna

I. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położone w Mrągowie przy ulicach:

1. ulica Widok, o powierzchni 1103 m2,
2. ulica Widok, o powierzchni 1098 m2,
3. ulica Okulickiego, dz. nr 40/5 o powierzchni 0,1036 ha,
4. ulica Okulickiego, dz. nr 40/6 o powierzchni 0,1004 ha,
5. ulica Okulickiego, dz. nr 40/22 o powierzchni 0,1009 ha,
6. ulica Okulickiego, dz. nr 40/23 o powierzchni 0,1026 ha,
7. ulica Okulickiego, dz. nr 40/31 o powierzchni 0,1578 ha.

II. cele mieszkaniowo-usługowe:

1. Moniuszki 14C, o powierzchni 670 m2,
2. Moniuszki 14D, o powierzchni 484 m2,
3. ul. Okulickiego 18, o powierzchni 1149 m2.

III. cele przemysłowo-składowe:

1. ul. Przemysłowa, dz. nr 2/41 o powierzchni 0,2804 ha, cena: 89.000 zł + VAT,
2. ul. Przemysłowa, dz. nr 2/42 o powierzchni 0,2611 ha,
3. ul. Przemysłowa, dz. nr 2/43 o powierzchni 0,2679 ha,
4. ul. Przemysłowa, dz. nr 2/47 o powierzchni 0,3876 ha.

IV. cele usługowe:

1. ul. Krótka, o powierzchni 1,3929 ha.

V. cele obsługi turystyki:

1. ul. Młynowa, dz. nr 317/2 o powierzchni 2,1600 ha,
2. ul. Młynowa, dz. nr 230/19 o powierzchni 0,3560 ha.

VI. cele mieszkaniowe wielorodzinne z usługami:

1. ul. Wojska Polskiego, dz. nr 284/89 o powierzchni 1,4358 ha, cena: 3.499.000 zł + VAT,

VII. cele handlowe:

1. Brak

Ponadto, do sprzedaży przygotowywane są następujące nieruchomości:

1. Działka położona przy ulicy Przemysłowej o powierzchni około 8950 m2;
2. Działka położona przy ulicy Łabędziej o powierzchni około 1000 m2,
3. Nieruchomość położona przy ulicy Roosevelta 27AB o powierzchni 756 m2,
4. 13 działek położonych przy ulicy Towarowej o przeznaczeniu przemysłowo-składowym,
5. Działka położona przy ulicy Wolności o powierzchni około 0,4300 ha,
6. Działka położona przy ulicy Mrongowiusza o powierzchni około 0,1040 ha.

Dodatkowych informacji na temat sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości udziela Referat Budownictwa, Inwestycji I Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23,  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.