Nieruchomość gruntowa należąca do Gminy Miasto Mrągowo  o  powierzchni 1,3929 ha.

 1. Opis nieruchomości
  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 8 jako działka nr 284/74 o powierzchni 1,3929 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr OL1M/00021202/0.
 2. Lokalizacja terenu
  • południowa część Mrągowa
  • wzdłuż drogi krajowej nr 16 i 59, w kierunku wyjazdu na Warszawę.
 3. Zagospodarowanie terenu
  • w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: tereny mieszkaniowo – usługowe i przemysłowo – składowe,
  • strefa  U1- tereny usług nieuciążliwych
 4. Infrastruktura:
  • sieć energetyczna
  • sieć kanalizacyjna
  • sieć wodociągowa
 5. Cena
  szczegółowych informacji udziela Pani Hanna Goleń pod nr tel. 89 741 9023