2 października 2006r. został podpisany akt współpracy pomiędzy miastami Limanowa a Mrągowo. Przedmiotem współpracy jest wymiana doświadczeń na szczeblu samorządowym, współpraca w dziedzinie promocji miast, współpraca przedsiębiorstw, zakładów pracy, klubów sportowych i pozarządowych organizacji społecznych. Istotna będzie także współpraca w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, dorobku artystycznego twórców ludowych, mediów lokalnych.

Limanowa leży w południowo - wschodniej Polsce, w niewielkiej kotlinie otoczonej górami Beskidu Wyspowego należącego do Karpat Zewnętrznych. Potoki: Starowiejski, Jabłoniecki i Mordarka tworzą tutaj rzekę Sowlinę, która odprowadza wody do Łososiny, lewobrzeżnego dopływu Dunajca. Bezpośrednio nad miastem od strony północnej wznoszą się: Łysa Góra (780,6 m n.p.m.) i Miejska Góra (715,6 m n.p.m.) wchodzące w skład Pasma Łososińskiego. Zabudowę z pozostałych stron ograniczają stoki: Paproci (640 m n.p.m.), Dzielca (628 m n.p.m.), Lipowego (572 m n.p.m.) i Jabłońca (624 m n.p.m.).

Polecamy również odwiedzić: http://www.miasto.limanowa.pl/pl


Zobacz też: Delegacja z Mrągowa z wizytą w Grünberg i Limanowej [ZDJĘCIA]