Rok 2021

Lp.  Data zgłoszenia  Tytuł i opis zadania publicznego  Termin realizacji zadania publicznego Koszt zadania Stan realizacji MIL

 

Rok 2020

Lp.  Data zgłoszenia  Tytuł i opis zadania publicznego  Termin realizacji zadania publicznego Koszt zadania Stan realizacji MIL
 1 06.02.2020 Charytatywny Maraton ZUMBA dla Marcelinki 07.03.2020 r. Całkowity koszt zadania - 5960,75 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 1280,75 zł.
Zrealizowano i rozliczono.
 2 05.03.2020 Koncert Dobroczynny, Czekając na Lek z udziałem Krzesimira Dębskiego, Adama Palmy, kwintetu smyczkowego oraz perkusjonisty. 16.04.2020 r.
do 30.09.2020 r.
Całkowity koszt zadania - 2800,00 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł.
W związku z epidemią koronawirusa umowa MIL/2/2020 została aneksowana w części dotyczącej terminu realizacji zadania publicznego. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
 3 11.03.2020 Reprezentacja Mrągowa na Regatach o Puchar Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. 25-26.04.2020 r. Całkowity koszt zadania - 4520,00 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł.
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 kwietnia 2020 roku. W związku z epidemią koronawirusa decyzją Burmistrza Miasta Mrągowo  z dnia 30 marca 2020 roku narzędzie współpracy z mieszkańcami pod nazwą Mrągowska Inicjatywa Lokalna zostało tymczasowo wstrzymane. 
Narzędzia współpracy samorządu z mieszkańcami znów dostępne! - 3 lipca 2020
Aktualizacja wniosku - 08.07.2020. W dniu 9 lipca br. dokonano oceny formalnej wniosku. Wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych. Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o wycofanie wniosku na realizację MIL. Zadanie będzie realizowane z mieszkańcami z innych środków.
4 31.07.2020 Piłkarskie Eldorado 15.08.2020 - 24.10.2020 Całkowity koszt zadania - 1332,40 zł
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 1332,40 zł.
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 sierpnia 2020 roku. Ocenę formalną przeprowadzono dnia 5 sierpnia 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10 sierpnia 2020 roku. Zadanie rozliczono.
5 06.08.2020 PISZĘ I CZYTAM...BO LUBIĘ - cykl spotkań literackich w przestrzeni Mrągowa wrzesień - listopad Całkowity koszt zadania 6400,00zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 sierpnia 2020 roku. Ocenę formalną przeprowadzono dnia 7 sierpnia 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10 sierpnia 2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
6 18.08.2020 FENOMA 15 wrzesień -
30 listopada
Całkowity koszt zadania 5400,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 25 sierpnia 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 14 września 2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
7 08.09.2020 Nasza Klasa wrzesień - listopad 2020 Całkowity koszt zadania 4100,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10 września 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 14 września 2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
8 17.09.2020 Doroczny Festyn Parafialny z okazji Odpustu Parafialnego organizowany w roku 2020 w ramach obchodów 30-lecia erygowania Rzymskokatolickiej parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Mrągowie. wrzesień 2020 Całkowity koszt zadania 4500,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 22 września 2020 roku. Zadanie  zostało rozliczone.
9 24.09.2020 Podróż jako forma inspiracji do napisania książki - wystąpienie z pokazem slajdów oraz konkurs książkowy. 30.11.2020 Całkowity koszt zadania 3327,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10.10.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 13.10.2020 roku. Umowa została aneksowania dnia 27 października 2020 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
10 25.09.2020 "Kubusiowe bajki z nad Jeziora Czos"- Tworzenie i redagowanie bajek przez środowisko przedszkolne. 15.10.2020- 31.11.2020 Całkowity koszt zadania 4225,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - tym 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10.10.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 13.10.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
 11 25.09.2020 Cykl spotkań rękodzielniczych decoupage. do
31 11.2020
Całkowity koszt zadania 5200 zł. Wkład Gminy Miasto Mrągowo: 2000 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10.10.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 13.10.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
12 28.09.2020 Młodzi Muzycznie - przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży ze scholi, doposażenie systemu nagłośnienia. 15.10.2020 - 29.12.2020 Całkowity koszt zadania 6920 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10.10.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 13.10.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
13 07.10.2020 Rajd Azymut 10-11.11.2020 Całkowity koszt zadania 4300 zł. Wkład finansowy Gmina Miasto Mrągowo 2000,00 zł.

Ocenę formalna dokonano 10.10.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 13.10.2020 roku.

Z przyczyn epidemiologicznych inicjatywa zostanie zrealizowana w 2021 roku.

14 23.10.2020 Weekend z tenisem 14-15.11.2020 Całkowity koszt zadania 4800 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10.11.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10.11.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
15 05.11.2020 Czysty Czos
14.11.2020 - 05.12.2020
Całkowity koszt zadania 6150,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10.11.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10.11.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
16 09.11 2020 Przystanek przed domem listopad - grudzień 2020 Całkowity koszt zadania - 2375 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo – 2000 zł.
Ocenę formalną dokonano dnia 10.11.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10.11.2020 roku. Zadanie  zrealizowano i rozliczono.
17 10.11.2020 PAMIĘTAM O TOBIE do 20 grudnia 2020 Całkowity koszt zadania - 4400 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo – 2000 zł.
Ocenę formalną dokonano dnia 10.11.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 13.11.2020 roku.
18 04.12.2020 Finał akcji Szlachetna Paczka 12-13 grudnia Całkowity koszt zadania - 7250 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo-2000 zł.   Ocenę formalną dokonano dnia 10.12.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 10.12.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
19 02.12.2020 Festiwalowe Mrągowo Wita do 26.12.2020 Całkowity koszt zadania - 3970,00 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł.
Ocenę formalną dokonano dnia 10.12.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 11.12.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
20 07.12.2020 Wigilia Miejska 23-24.12.2020 Koszt zadania: koszt całkowity zadania- 3200 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo-2000 zł Ocenę formalną dokonano dnia 10.12.2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej inicjatywy podpisano 14.12.2020 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna