Lp.  Data zgłoszenia  Tytuł i opis zadania publicznego  Termin realizacji zadania publicznego Koszt zadania Stan realizacji MIL
 1 06.02.2020 Charytatywny Maraton ZUMBA dla Marcelinki  07.03.2020 r. Całkowity koszt zadania - 5960,75 zł
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 1280,75 zł
Zrealizowano i rozliczono.
 2 05.03.2020 Koncert Dobroczynny, Czekając na Lek z udziałem Krzesimira Dębskiego, Adama Palmy, kwintetu smyczkowego oraz perkusjonisty. 16.04.2020 r./
do 30.09.2020 r.
Całkowity koszt zadania - 2800,00 zł
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł
W związku z epidemią koronawirusa umowa MIL/2/2020 została aneksowana w części dotyczącej terminu realizacji zadania publicznego.
 3 11.03.2020 Reprezentacja Mrągowa na Regatach o Puchar Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. 25-26.04.2020 r. Całkowity koszt zadania - 4520,00 zł
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 kwietnia 2020 roku. W związku z epidemią koronawirusa decyzją Burmistrza Miasta Mrągowo  z dnia 30 marca 2020 roku narzędzie współpracy z mieszkańcami pod nazwą Mrągowska Inicjatywa Lokalna zostało tymczasowo wstrzymane.