Lp.  Data zgłoszenia  Tytuł i opis zadania publicznego  Termin realizacji zadania publicznego Koszt zadania Stan realizacji MIL
 1 06.02.2020 Charytatywny Maraton ZUMBA dla Marcelinki  07.03.2020 r. Całkowity koszt zadania - 5960,75 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 1280,75 zł.
Zrealizowano i rozliczono.
 2 05.03.2020 Koncert Dobroczynny, Czekając na Lek z udziałem Krzesimira Dębskiego, Adama Palmy, kwintetu smyczkowego oraz perkusjonisty. 16.04.2020 r.
do 30.09.2020 r.
Całkowity koszt zadania - 2800,00 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł.
W związku z epidemią koronawirusa umowa MIL/2/2020 została aneksowana w części dotyczącej terminu realizacji zadania publicznego. Zadanie zrealizowano. 
 3 11.03.2020 Reprezentacja Mrągowa na Regatach o Puchar Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. 25-26.04.2020 r. Całkowity koszt zadania - 4520,00 zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł.
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 kwietnia 2020 roku. W związku z epidemią koronawirusa decyzją Burmistrza Miasta Mrągowo  z dnia 30 marca 2020 roku narzędzie współpracy z mieszkańcami pod nazwą Mrągowska Inicjatywa Lokalna zostało tymczasowo wstrzymane. 
Narzędzia współpracy samorządu z mieszkańcami znów dostępne! - 3 lipca 2020
Aktualizacja wniosku - 08.07.2020. W dniu 9 lipca br. dokonano oceny formalnej wniosku. Wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych. Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o wycofanie wniosku na realizację MIL. Zadanie będzie realizowane z mieszkańcami z innych środków.

 

4 31.07.2020 Piłkarskie Eldorado 15.08.2020 - 24.10.2020 Całkowity koszt zadania - 1332,40 zł
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 1332,40 zł.
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 sierpnia 2020 roku. Ocenę formalną przeprowadzono dnia 5 sierpnia 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10 sierpnia 2020 roku.
5 06.08.2020 PISZĘ I CZYTAM...BO LUBIĘ - cykl spotkań literackich w przestrzeni Mrągowa wrzesień - listopad Całkowity koszt zadania 6400,00zł.
Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł
Zadanie przed oceną formalną, która z godnie z regulaminem powinna zostać dokonana do 10 dnia miesiaca, tj. do 10 sierpnia 2020 roku. Ocenę formalną przeprowadzono dnia 7 sierpnia 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 10 sierpnia 2020 roku.
6 18.08.2020 FENOMA 15 wrzesień - 30 listopada Całkowity koszt zadania 5400,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 25 sierpnia 2020 roku. Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 14 września 2020 roku.
7 08.09.2020 Nasza Klasa wrzesień - listopad 2020 Całkowity koszt zadania 4100,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miasto Mrągowo - 2000,00 zł. Ocenę formalną dokonano dnia 10 września 2020 roku.Umowę na realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej podpisano 14 września 2020 roku.