W 2008 r. Mrągowo dołączyło do elitarnego grona miast europejskich, które posiadają Flagę Honorową Rady Europy. To wyjątkowe wyróżnienie za aktywność międzynarodową i zasługi dla promocji idei jedności europejskiej przyznane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Komisja ds. Środowiska, Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy rokrocznie przyznaje  wybranym gminom wyróżnienia w uznaniu osiągnięć na rzecz propagowania ideałów Unii Europejskiej. Najniższy stopień wyróżnienia stanowi Dyplom Europejski, drugi - Flaga Honorowa Rady Europy, trzeci - Odznaka Honorowa Rady Europy, czwarty - Nagroda Europy. Najwyższy stopien wyróżnienia  - Nagroda Europy - oprócz prestiżowej i honorowej wartości, ma także wymierny kształt finansowy.

Nagrody europejskie mają prestiżowy charakter i promują miasto w strukturach europejskich. Są wymiernym rezultatem współpracy zagranicznej Mrągowa, dają wyraz otwartości Mrągowa i stawiają je w rzędzie europejskich partnerów. Flaga Europejska to nagroda przyznawana władzom lokalnym w uznaniu ich dokonań w propagowaniu idei europejskiej. Emblemant składa sie z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle, które symbolizują odpowiednio: doskonałość i obfitość (liczba 12), jedność wszystkich europejskich narodów (gwiazdy) oraz niebo nad Europą (niebieskie tło).

Obecnie Miasto Mrągowo stara się o Odznakę Honorową , która jest z reguły nadawana jedynie około 10 europejskim miastom każdego roku. Pomysł nagrody narodził się w 2001 roku. Odznaka zawiera w górnej części figury z mosiądzu (symbol Uprowadzenia Europy), w centralnej części znajduje się krąg 12 gwiazd europejskich z wpisanym rokiem przyznania odznaczenia, a w dolnej części można zauważyć zarys europejskiej mapy, na której zaznaczona jest nazwa miasta. Odznaka umieczona jest na specjalnej przezroczystej tablicy, która jest wręczana miastu przez członka Zgromadzenia Narodowego podczas uroczystości, na którą zapraszani są wszyscy mieszkańcy.