Na tej stronie zamieszczamy informacje o projekcie pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”.

W związku z zaleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca br. dotyczącymi czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa, informujemy, że decyzją Kierownika projektu  pn.  „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo” wszelkie zajęcia w ramach w/w projektu zostają odwołane na okres 12-31 marca 2020 r. 

 HARMONOGRAMY UDZIELANEGO WSPARCIA:

GRUPA I:

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (wywiad pogłębiony i diagnostyka-niezbędne badania i pomiary)  - grupa I

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (diagnoza zaburzeń i ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju) - grupa I

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (przeprowadzenie powtórnej diagnozy w połowie interwencji) - grupa I

Zadanie nr 1 – Proces kwalifikacji do programu  - przeprowadzenie powtórnej diagnozy na końcu interwencji - grupa I

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna- grupa I (cz. I)

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna - grupa I (cz. II)

Zadanie nr 3 - Działania terapeutyczne – aktywność fizyczna - grupa I

Zadanie nr 4 - Edukacja zdrowotna (spotkanie z edukacji zdrowotnej) - grupa I

GRUPA II:

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (wywiad pogłębiony i diagnstyka-niezbędne badania i pomiary) - grupa II

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (diagnoza zaburzeń i ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju) - grupa II

Zadanie nr 1 -  Proces kwalifikacji do programu (przeprowadzenie powtórnej diagnozy w połowie interwencji) - grupa II

Zadanie nr 1 – Proces kwalifikacji do programu  - przeprowadzenie powtórnej diagnozy na końcu interwencji - grupa II

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna- grupa II (cz. I)

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna - grupa II (cz.II)

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna - grupa II (cz.III)                     

Zadanie nr 3 - Działania terapeutyczne – aktywność fizyczna - grupa II

Zadanie nr 4 - Edukacja zdrowotna (spotkanie z edukacji zdrowotnej) - grupa II

GRUPA III:

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (wywiad pogłębiony i diagnstyka-niezbędne badania i pomiary) - grupa III

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (diagnoza zaburzeń i ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju) - grupa III

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (przeprowadzenie powtórnej diagnozy w połowie interwencji) - grupa III

Zadanie nr 1 – Proces kwalifikacji do programu - przeprowadzenie powtórnej diagnozy na końcu interwencji - grupa III

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna- grupa III (cz. I)

Zadanie nr 3 - Działania terapeutyczne – aktywność fizyczna - grupa III

Zadanie nr 4 - Edukacja zdrowotna (spotkanie z edukacji zdrowotnej) - grupa III

 GRUPA IV:

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (wywiad pogłębiony i diagnstyka-niezbędne badania i pomiary) - grupa IV

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (diagnoza zaburzeń i ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju) - grupa IV

Zadanie nr 1 - Proces kwalifikacji do programu (przeprowadzenie powtórnej diagnozy w połowie interwencji) - grupa IV  

Zadanie nr 1 – Proces kwalifikacji do programu - przeprowadzenie powtórnej diagnozy na końcu interwencji - grupa IV      

Zadanie nr 2 - Działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna - grupa IV    

Zadanie nr 3 - Działania terapeutyczne – aktywność fizyczna - grupa IV

Zadanie nr 4 - Edukacja zdrowotna (spotkanie z edukacji zdrowotnej) - grupa IV

 

Relacje ze spotkań w ramach edukacji zdrowotnej:

- I spotkanie - harmonogram

Jak radzić sobie z bólem kręgosłupa? Relacja z pierwszego wykładu w ramach prozdrowotnego projektu <<KLIKNIJ>>

- II spotkanie - harmnogram

Relacja z drugiego wykładu w ramach projektu

 - III spotkanie - harmonogram

Relacja z trzeciego wykładu

 - IV spotkanie - harmonogram

Relacja z czwartego wykładu

 - V spotkanie - harmonogram

Relacja z piątego wykładu

- VI spotkanie - harmonogram

Relacja z szóstego wykładu

 


1. Realizator projektu: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

2. Partnerzy:
a) Partner A: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko,
b) Partner B: REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg, ul. Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo.

3. Tytuł projektu: „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”.

4. Cel projektu: zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 180 mieszkańców (72 K, 108 M) miasta Mrągowo, będących w wieku aktywności zawodowej. Grupę docelową w projekcie stanowią:
a) w zakresie edukacji prozdrowotnej (180 osób): kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
b) w zakresie badań diagnostycznych (100 osób): kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

5. Okres realizacji: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

6. Realizowane w projekcie usługi:
a) działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna,
b) działania terapeutyczne - aktywność fizyczna,
c) edukacja zdrowotna.

7. GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 22 os. (9 kobiet, 13 mężczyzn).
2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 37 os. ( 15 kobiety, 22 mężczyzn)
GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:
1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 180 os. (72 kobiety, 108 mężczyzn)
2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 108 os. (43 kobiet, 65 mężczyzn)
4. Liczba podjętych działań terapeutycznych - 100 szt.

8. Wartość ogółem projektu: 450 775 zł
Wkład UE: 383 158,75 zł
Wkład własny: 6,10 %

9. Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy
Nr i nazwa Działania: RPWM.10.07.00Aktywne i zdrowe starzenie się
Nr i nazwa Poddziałania: nie dotyczy
Numer projektu: RPWM.10.07.00-28-0020/19