Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie działa od 01.08.1992 r. i powstała na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Podstawowym zakresem działalności jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej. Dodatkowo w 1997 r. w spółce uruchomiono skład opałowy, w którym zaopatrują się osoby fizyczne i prawne w opał. Spółka zatrudnia ogółem 50 osób. W spółce jest jednoosobowy zarząd i dwóch prokurentów.

Działalność podstawowa oparta jest na jednym źródle opalanym miałem węglowym w kotłach WR - 5 i WR - 10. Energia cieplna ze źródła rozprowadzana jest siecią cieplną wysokich parametrów wykonaną już w 90% w technologii rur preizolowanych.
Sprzedaż energii cieplnej odbywa się za pośrednictwem ok. 190 węzłów cieplnych (indywidualnych i grupowych). Posiadamy również sieci cieplne niskich parametrów za węzłami grupowymi, gdzie sprzedaż ciepła odbywa się w budynku odbiorcy. Wszyscy odbiorcy ciepła są rozliczani za zużytą energię na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (liczniki ciepła).

Spółka posiada koncesję na wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej i rozlicza się na podstawie taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energią cieplną produkowaną przez MEC ogrzewane jest ok. 60% miasta Mrągowa.
Sieć cieplna obejmuje swym zasięgiem niemal całe miasto, co daje szansę na dalsze podłączenie się nowych odbiorców.


Przejdź na stronę Miejsiej Energetyki Cieplnej: http://www.mec.mragowo.pl/