28 lutego 2019r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której jednym z podjętych punktów była sprawa bezdomnych zwierząt. Radni jednogłośnie przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Mrągowo na rok 2019.

Do już istniejącego programu udało się włączyć kilka nowych elementów po konsultacjach społecznych ( z inicjatywy radnych MIS oraz Stowarzyszenia Kociarze Mrągowo), które dadzą szersze możliwości dla społecznych karmicieli, opiekunów bezdomnych kotów oraz możliwości zgłaszania spraw bezdomnych zwierząt. W programie podane są numery telefonów pod które można dzwonić w razie znalezienia bezdomnego zwierzęcia:
Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje w dni robocze w godz. 7.00-15.00 – Straż Miejska pod nr tel 667959201, natomiast w pozostałych godzinach oraz w dni niepracujące – dyżurny KPP w Mrągowie pod nr tel. 997).

Po raz pierwszy mowa jest również o możliwości stawiania domków dla kotów wolnożyjących. Wszystkim odłowionym bezdomnym zwierzętom zapewnione jest miejsce w schronisku w Bagienicach. Program określa również możliwość sterylizacji kotów wolnożyjących lub bezdomnych, której można dokonać po wypełnieniu wniosku ( w załączeniu) i  złożeniu go w siedzibie Straży Miejskiej. Obecnie na usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych, wolnożyjących kotów odbył się przetarg w wyniku którego zostały wyłonione dwie lecznice ProAnimali oraz Vita -Wet.

Społeczni karmiciele będą mogli liczyć również na pomoc doraźną, w postaci karmy lub środków na leczenie zwierząt.  Dotyczy to sytuacji wyjątkowych i wymagane jest złożenie deklaracji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących ( w załączeniu) . Deklarację taką można złożyć obecnie w Straży Miejskiej.

Społeczność lokalna zwierzolubów liczy  na rozwiązania systemowe, które polepszą byt kotów i psów, pozwolą odciążyć zwykłych obywateli. Zgłoszony został również pomysł zwołania szerokiego posiedzenia przedstawicieli gmin z Burmistrzem Miasta Mrągowo w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań, dotyczących bezdomności zwierząt.

M.Lewkowicz

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Mrągowo na rok 2019.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna