Opublikowano „Raport o stanie Miasta Mrągowo w 2023 roku”. Dyskusja nad dokumentem odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej, którą zaplanowano na 27 czerwca. W debacie mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy dopełnią pewnych formalności.

Raport o stanie gminy to obowiązkowe sprawozdanie wójta czy burmistrza danego samorządu, które wprowadzono kilka lat temu. Dokument jest podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w poprzednim roku. Obejmuje m.in. realizacje polityk, programów, strategii czy uchwał rady.
Dokument musi być złożony do 31 maja każdego roku, tak by podczas sesji, na której radni udzielają lub nie udzielają absolutorium włodarzowi gminy, odbyła się również debata wokół raportu.

Rada Miejska w Mrągowie będzie rozpatrywała raport podczas sesji, która ma odbyć się 27 czerwca. W debacie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy Mrągowa.

Aby zabrać głos w debacie należy zgłosić ten fakt Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mrągowie do dnia 26 czerwca 2024 r. Pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami na odpowiednim druku należy złożyć w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (pokój 16A).

Sesja odbędzie się 27 czerwca o godz. 15.30 w Sali nr 1 UM

Pobierz: ZGŁOSZENIE O UDZIALE W DEBACIE NAD „RAPORTEM O STANIE MIASTA MRĄGOWO W 2023 ROKU”