System Informacji Przestrzennej w Mrągowie umożliwia między innymi:

-        wyszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

-        odczytywanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

-        wyszukiwanie adresów

-        wyszukiwanie działek

-        pomiar wyznaczonej powierzchni

-        pomiar odległości pomiędzy wskazanymi punktami

-        wydruk wyrysów z planów miejscowych we wskazanej skali

 

System dedykowany dla Miasta dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

http://mmragowo.e-mapa.net/

 

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących obsługi Systemu należy kontaktować się z Kamilem Rozberg – Inspektorem ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Mrągowie – tel. 89 741 90 18.
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Miejski w Mrągowie zlecił opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Mrągowa. Wykonawcą umowy była firma GEO-SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

 

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna