System Informacji Przestrzennej w Mrągowie umożliwia między innymi:

-        wyszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
-        odczytywanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
-        wyszukiwanie adresów
-        wyszukiwanie działek
-        pomiar wyznaczonej powierzchni
-        pomiar odległości pomiędzy wskazanymi punktami
-        wydruk wyrysów z planów miejscowych we wskazanej skali

System dedykowany dla Miasta dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://mmragowo.e-mapa.net/ W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących obsługi Systemu należy kontaktować się z Referatem Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji, tel. 89 741 90 28. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Miejski w Mrągowie zlecił opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Mrągowa. Wykonawcą umowy była firma GEO-SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.