Miasto Mrągowo i TBS „KARO” Sp. z o. o. przystępują do budowy mieszkań komunalno - własnościowych w ramach programu „Mrągowianin”, tj. budowy budynku mieszkalnego 40-50-rodzinnego.

System oparty jest o założenie, że spółka buduje budynek mieszkalny z lokalami, których lokatorzy mogą je wykupić w systemie ratalnym spłacanym do spółki (stopniowe dochodzenie do prawa własności). Przy koszcie 1 m2 niższym od obecnie proponowanych na rynku Mrągowa. Kredyt na budowę zaciąga spółka w związku z tym mieszkańcy omijają główną przeszkodę jaką jest uzyskanie kredytu. Od momentu podpisania umowy przedwstępnej na wykup lokalu, przyszły nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłat stałych, równych, miesięcznych rat na poczet ceny lokalu. Oprócz tego mieszkaniec lokalu płaci czynsz mieszkaniowy.

Ogólne zasady działania programu:

 • budownictwo realizowane jest przez TBS „KARO”, ze środków własnych (działka gruntu), zadatków przyszłych najemców (min.10%) i kredytu;
 • najemcy zasiedlają mieszkania zaraz po wybudowaniu i płacą miesięczne raty na poczet wykupu;
 • najemcy płacą też comiesięczny czynsz w wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku, tzw. czynsz eksploatacyjny;
 • najemcy pokrywają wysokość rat i odsetek płaconych comiesięcznie przez TBS do banku;
 • po spłacie mieszkania następuje przeniesienie prawa własności aktem notarialnym;
 • pierwszeństwo w zasiedlaniu mieszkań i ich późniejszemu nabyciu mają dotychczasowi najemcy lokali komunalnych i pozostałe osoby uprawnione do skorzystania z programu, które spełnią kryteria określone w Regulaminie;
 • analizę możliwości płatniczych chętnych do udziału w programie dokonuje TBS i komisja mieszkaniowa na podstawie przekazanych dokumentów o uzyskiwanych dochodach.
 • wybór przyszłych najemców będzie następował w oparciu o Regulamin przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Miejskiego Programu Budowy Mieszkań Komunalno - Własnościowych „MRĄGOWIANIN”, który zostanie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie.

Korzyści dla gminy:

 • spółka komunalna TBS „KARO” realizuje zadanie własne gminy związane z zapewnianiem mieszkań
 • program pozwala też wyprowadzić z mieszkań komunalnych najemców, którym zwiększyły się dochody lub tych co chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe;
 • szansa rozwojowa dla rodzin młodych mieszkańców Miasta Mrągowo;
 • zatrzymanie młodych ludzi a tym samym zapobieżenie wyludnianiu się Miasta.

Korzyści dla mieszkańców:

 • brak potrzeby wykazywania się bankową zdolnością kredytową, analizę możliwości płatniczych dokonuje spółka i komisja mieszkaniowa;
 • opłata eksploatacyjna plus miesięczna rata są na poziomie czynszu płaconego za wynajem mieszkania od prywatnych właścicieli;
 • najemcy po spłacie rat staną się właścicielami mieszkań

Realizacja programu w Mieście Mrągowo:

Zapotrzebowanie

Na potrzeby programu przeprowadza się na terenie Miasta ankiety, które pokażą zainteresowanie programem i wskażą preferencje mieszkaniowe docelowych najemców.

Lokalizacja

Budynek usytuowany będzie na Osiedlu Mazurskim przy ul. Osiedle Mazurskie

Projekt

Planuje się wykonać projekt budowlany, który zakłada budowę budynku z 40-50 lokalami. Lokale będą miały powierzchnie od około 38 do 60 m2. Projekt zakłada budowę lokali w tzw. stanie deweloperskim, gotowym do wykończenia, z następującym wyposażeniem:

a) Instalacje: kanalizacyjna, wody zimnej, centralnego ogrzewania grzejnikowa (źródło MEC), ciepłej wody użytkowej, domofonowa, TV zbiorcza, elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa, ochrony od porażeń
b) W lokalach posadzki cementowe, tynki cementowo wapienne lub gipsowe, nie malowane. Na balkonach bariery metalowe i gres mrozoodporny.
c) Instalacja wodno- kanalizacyjna bez urządzeń i armatury
d) Centralne ogrzewanie

 • W pokojach i kuchniach grzejniki stalowe konwekcyjne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi;
 • W łazienkach grzejniki drabinkowe dekoracyjne z zaworami termostatycznymi

e) Lokale bez kuchenek gazowych
f) Instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda n/t, p/t i wyłączniki p/t
g) okna i drzwi:

 • balkonowe: PCV z nawiewnikami higrosterowanymi w ramie ościeżnicy;
 • wejściowe do mieszkań;
 • wewnętrzne lokalowe - drewniane, płytowe

h) wentylacja w mieszkaniach wywiewna mechaniczna

4. Szacunkowy koszt:

Koszt zostanie określony na podstawie koncepcji po spłynięciu ankiet.

5. Źródła finansowania:

Finansowanie budowy budynku planowane jest głównie z kredytu bankowego (85%), wkładu własnego inwestora – TBS „KARO” Sp. z o. o. w Mrągowie w postaci działki gruntu (5%) i zadatków przyszłych najemców (10%). Proporcje źródeł finansowania mogą ulec zmianie.

Podsumowanie:

Miejski Program Budowy Mieszkań Komunalno - Własnościowych „MRĄGOWIANIN” daje korzyści zarówno dla Miasta jak i mieszkańców. Poprzez takie budownictwo Miasto zrealizuje częściowo zadanie własne związane z zapewnianiem mieszkań, a z drugiej strony mieszkańcy mogą nabyć na własność tanie mieszkania. Ponadto część przyszłych najemców może zwolnić dotychczas zajmowane lokale, które są drogie w utrzymaniu, i gmina będzie mogła je sprzedać na wolnym rynku i przeznaczyć na inne cele mieszkaniowe, np. budownictwo socjalne. Mamy nadzieję, że wybudowany pierwszy blok będzie cieszył się dużym zadowoleniem ze strony jego najemców.

Informacje na temat programu dostępne są na stronie TBS „KARO” Sp z o.o. www.karo.mragowo.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Mrągowo www.mragowo.pl