Dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronie internetowej W-M SSE S.A. pod adresem https://wmsse.com.pl/

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją dotyczącą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej