Krzysztof Celestyn Mrongowiusz

W 1946 r. niemiecki Sensburg, przez Mazurów nazywany Ządzborkiem, otrzymał oficjalną nazwę Mrągowo, jako nazwę pamiątkową na cześć Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, który urodził się 19 lipca 1764 r. w Olsztynku, a zmarł 3 czerwca 1855 r. w Gdańsku.

W 1798 r. został kaznodzieją w kościele św. Anny w Gdańsku i lektorem języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim i odtąd trwał przez 57 lat w służbie kościoła, szkoły i nauki. Zajmował się również przekładami. Ostatnim jego dziełem jest Rozprawa filozoficzna Kanta, która w Polsce – jak pisał w swoim ostatnim piśmie – tak wielki znalazła aplauz, że Warszawa zamówiła od razu 400 egzemplarzy; przedmowę przy tym zakończył słowami: ,,…Spodziewając się łaskawego przyjęcia, żegnam się z wesołym sercem i dziękuję Boskiej Opatrzności, że mi w dziewięćdziesiątym roku życia dała doczekać końca druku.”

Zajmował się również przekładami. Wydał gramatykę języka polskiego.