Na terenie miasta Mrągowo funkcjonuje 12 placów zabaw, 1 skate park, 2 siłownie zewnętrzne, będące własnością Gminy Miasta Mrągowo, przekazane w zarząd i utrzymanie podmiotom, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego.

Place zabaw:

 1. Park Lotników Polskich,
 2. ul. Krakowska,
 3. ul. Mrongowiusza 35,
 4. ul. Mrongowiusza 73,
 5. ul. Roosevelta 14,
 6. przy Jeziorku Magistrackim,
 7. ul. Warszawska 43,
 8. ul. Lipowa / ul. Długa,
 9. ul. Sienkiewicza 16 ( przy świetlicy socjoterapeutycznej),
 10. ul. Sienkiewicza 16,
 11. os. Nikutowo 15,
 12. Eko Marinam ul. Jaszczurcza Góra

Skate Park:

 1. ul. Mickiewicza.

Siłownie zewnętrzne:

 1. przy Jeziorku Magistrackim,
 2. Park Lotników Polskich.

Miejskie place zabaw i obiekty im towarzyszące spełniają warunki techniczne i normy dopuszczające do użytkowania. Zarządca utrzymuje w czystości i sprawności wszystkie obiekty, prowadzony jest bieżący nadzór przez Urząd Miejski. Każdego roku w okresie wiosennym przeprowadzana jest roczna kontrola placów zabaw w celu oceny ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw. Nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników placów zabaw prowadzi również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie.