Opublikowano „Raport o stanie Miasta Mrągowo w 2022 rok”. Dyskusja nad dokumentem odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej, którą zaplanowano na 29 czerwca. W debacie mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy dopełnią pewnych formalności.

Raport o stanie gminy to obowiązkowe sprawozdanie wójta czy burmistrza danego samorządu, które wprowadzono kilka lat temu. Dokument jest podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w poprzednim roku. Obejmuje m.in. realizacje polityk, programów, strategii czy uchwał rady.
Dokument musi być złożony do 31 maja każdego roku, tak by podczas sesji, na której radni udzielają lub nie udzielają absolutorium włodarzowi gminy, odbyła się również debata wokół raportu.
Rada Miejska w Mrągowie będzie rozpatrywała raport podczas sesji, która ma odbyć się 29 czerwca. W debacie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy Mrągowa.

Aby zabrać głos w debacie należy zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mrągowie do dnia 28 czerwca 2023 r. Pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami na odpowiednim druku należy złożyć w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (pokój 16A).

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pobierz: ZGŁOSZENIE O UDZIALE W DEBACIE NAD „RAPORTEM O STANIE MIASTA MRĄGOWO W 2022 ROKU”

Zobacz: „RAPORTEM O STANIE MIASTA MRĄGOWO W 2022 ROKU” <<KLIKNIJ>>  
Plik w formacie .pdf