Mrągowo-wyrzeźbione miasto jest to projekt artystyczno-kulturalny, polegający na połączeniu różnych form sztuki dla wykreowania nowej, unikatowej atrakcji turystycznej regionu - produktu o marce Mrągowo - wyrzeźbione miasto. W ramach projektu głównym zadaniem było wykonanie przez zaproszonych artystów rzeźb parkowych w oparciu o rodzime tworzywo - granit narzutowy mazurski - i tematy związane z Regionem. Celem przedsięwzięcia jest kreowanie wizerunku miasta jako miejsca ciekawych przedsięwzięć artystycznych, miasta przyjaznego twórcom i niekonwencjonalnym inicjatywom, a także uatrakcyjnienie oferty turystycznej.

Opiekunowie projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Myjak - opiekun artystyczny

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1971. Rok później rozpoczął pracę na macierzystym wydziale. Od 1990 roku jest profesorem. Dwukrotnie wybierany na podwójne kadencje rektora. Wywarł decydujący wpływ na obraz Akademii w latach 90-tych i początku XXI wieku, dbając tyleż o gospodarstwo, co o tradycję i prestiż Uczelni w trudnych przełomowych czasach. Debiutował wraz z pokoleniem tzw. Nowej figuracji a 70-tych w sztuce polskiej. Artysta spędził lata 1979-1981 na stypendium im. Wilhelma Lehmbrucka w Niemczech. Poza rzeźbą, medalierstwem, któremu poświęcał się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swoim dorobku projekty i realizacje monumentalne, podejmowane często z Antonim Januszem Pastwą. Posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in.: Galeria Narodowa Zachęta (1993 i 2005), Muzeum im W. Lembrucka, Duisburg (1981), Muzeum w Bochum (1989), CRP w Orońsku (1993). Jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych i krajowych wystaw i konkursów. Z wielu realizacji na uwagę zasługuje Kwadryga ma Teatrze Wielkim w Warszawie (wspólnie z Januszem Pastwą), 2002 oraz ostatni pomnik Homo Homini w Kielcach, 2006. Prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i kolekcjach prywatnych. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, otrzymał złoty medal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław Marschall - opiekun techniczny

Od 1963 roku związany z Warmią i Mazurami, przede wszystkim z Olsztynem oraz Reszlem. Przez pierwsze lata tworzył serię prac upamiętniających postać Janusza Korczaka. Są to m.in. płaskorzeźba dla Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz popiersia w granicie dla uniwersytetów w Hannoverze i w Giessen. Korczak jego dłuta stoi także w paryskim Stowarzyszeniu Korczakowskim. Kolejnym etapem artystycznej działalności były prace poświęcone Mikołajowi Kopernikowi w pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego astronoma (1973). Znaleźć je można m.in. w Lidzbarku Warmińskim, Iławie i Mrągowie. Jedno z popiersi trafiło aż za ocean, do Filadelfii. Osobnym, ale i znaczącym rozdziałem twórczości Bolesława Marschalla są dzieła poświęcone martyrologii i ofiarom II wojny światowej. W 1972 r. wygrał konkurs na pomnik poświęcony pamięci Bohaterów Walk o Wyzwolenie Warmii i Mazur. 120-tonowy monument, wykonany osobiście w bryle piaskowca, stoi dzisiaj w Olsztynie. Wiele innych prac można znaleźć na cmentarzach wojennych (m.in. Braniewo, Zawady pod Ostródą, Olsztyn). Z tematyką cmentarną związane są także liczne pomniki-nagrobki, wykonywane najczęściej na zlecenia prywatne, znanych postaci związanych z Warmią i Mazurami - Bogumiła Linki, Jana Maksaja, matki kardynała Gulbinowicza czy Mariana Gotowca, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Równolegle z pracą twórczą, przez ponad ćwierć wieku (od 1972) Bolesław Marschall wraz z żoną Jolantą, administrowali zamkiem w Reszlu, doprowadzając nie tylko do jego finansowej samodzielności, ale tworząc jednocześnie centrum sztuki o zasięgu europejskim. Stasys Eidrigevicius, Franciszek Starowiejski, Adam Myjak, Kiejstut Bereźnicki, Andrzej Fogt, Teresa Pągowska, Bożena Biskupska, Lech Okołów, Maria Anto to tylko niektórzy ze znaczących artystów, jakich udało się zgromadzić wokół galerii działającej w zamku. Dzisiaj Bolesław Marschall koncentruje się wyłącznie na sztuce, może mniej monumentalnej niż przed laty, gdyż- jak sam mówi - kamień z wiekiem robi się coraz twardszy i cięższy, ale jego popiersia czy formy ogrodowe, nadal zachwycają tym trudnym do zdefiniowania duchem, będącym ulotną granicą pomiędzy poprawnym rzemiosłem a sztuką.

 

Mazury to jeden z nielicznych w Europie rejonów o nieskażonej przyrodzie i niezwykłych walorach krajoznawczych. Nie bez powodu obszar ten nazywany jest "Zielonymi Płucami Polski". Przyroda jest nieodłącznym elementem Mazur i atrybutem tego regionu. Tutejsza społeczność od zawsze żyła blisko natury. Przyroda wyznaczała rytm życia, czas pracy, odpoczynku. Jako inspirację dla przygotowywanego sympozjum wybrano ptaki, ponieważ są integralnym elementem krajobrazu Mazur, cząstką fauny funkcjonującą blisko człowieka. Towarzyszą nam, nawet w środowisku miejskim, naturalnie nieprzyjaznym dzikim zwierzętom. Ptaki – tchnienie natury w miejską codzienność, cząstka przyrody tworząca krajobraz i wizerunek miasta. Kormoran, w czasach przedwojennych był pierwszym symbolem Mazur– dowodem na to są łyżki holenderskie z ozdobnym trzonkiem w kształcie tego właśnie ptaka, pozostałe po mieszkających na Mazurach Holendrach.Łabędź jest ponadto głównym elementem w herbie Powiatu Mrągowskiego – w heraldyce symbolizuje harmonię, zgodę i mądrość.

Ptaki wywołują szereg pozytywnych skojarzeń. Kojarzą się z jednym z czterech żywiołów – powietrzem. Królują w przestworzach, są uosobieniem wolności, dynamiki, lekkości, przyjaźni, miłości, mądrości, radości życia, twórczych sił.

Artyści

      

 

 

 

 

 

Grzegorz Gwiazda

Urodzony 13.02.1984 r. w Lidzbarku Warmińskim. W latach1999-2005 uczył się w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie. Podczas nauki brał udział w wielu plenerach min. XI Plener Rysunkowo-Malarskim w Kazimierzu Biskupim, gdzie zdobył wyróżnienie. W 2005 r. rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Po roku przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie jest na roku dyplomowym w pracowni prof. Adama Myjaka. Podczas studiów brał udział w zbiorowych wystawach studentów wydziału rzeźby. W 2008 r. miała miejsce indywidualna wystawa jego prac na Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim. W tym samym roku odbył również stypendium w Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie. Za osiągnięcia w nauce otrzymał stypendium ministra na rok akademicki 2008/2009.

Rzeźba: Obelisk - Między ziemią a niebem
Obelisk: granit strzegom, wys. 320 cm
Ptak: granit olive Green, wys. 45 cm

       

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Łagowski

Urodzony 1976, Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w Pracowni Prof. Adama Myjaka. W 2001 otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest Doktorantem Prof. Adama Myjaka w Pracowni Rzeźby na Wydziale Grafiki. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym, bierze udział w wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych i sympozjach, jak również jest laureatem konkursów i nagród między innymi: „Srebrny Wawrzyn” przyznaną przez PKOL za rzeźbę „Ciężary”, Wyróżnienie w konkursie na rzeźbę, "Anioł Stróż Narodu Polskiego". Wypowiedź artystyczną skupia przede wszystkim na dużych formach rzeźbiarskich, tworzeniu projektów w przestrzeni publicznej oraz scenografii teatralnej.

Rzeźba: Źródło
Granit „Borów“, wys.2,30 m, razem ze słupem ok.5,40 m

      

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Marschall

Urodzony w Kętrzynie w 1978 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. Studia ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale rzeźby w pracowni prof. Adama Myjaka. Dyplom otrzymał w 2008 roku. Realizacje rzeźbiarskie wykonuje w metalu, kamieniu, w drewnie i gipsie. Brał udział w wystawach: Galeria Zamek Reszel - spotkania artystyczne po latach (wystawa absolwentów PLSP) 2007 roku, „60-lecie Okręgu Olsztyńskiego ZPAP" w Galerii ZPAP w Olsztynie – 2008. Nagrody: Trzecia nagroda Prezesa Okręgu Olsztyńskiego ZPAP "Olsztyńska jesień 2008"

Rzeźba: Wróbelek
„Narzutowy mazurski“, dł. 2,4; wys.1,05 m

      

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Pieńkos

Urodzona w Ostrowi Mazowieckiej. Studiowała w pracowni rzeźby prof. Myjaka w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie asystentka prof. Hanny Jelonek w pracowni medalierstwa w warszawskiej ASP. Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2006/2007. Brała udział w wystawach: wystawa "Dyplomy 2007"- Galeria "Studio", Warszawa 2008 - wystawa w ramach XVI MFFA - Galeria "Mała", Nowy Sącz 2008 - Wystawa Profesorów i pracowników Wydziału Rzeźby - galeria "Strug", Zakopane 2009 - Wystawa Profesorów i Pracowników Wydziału Rzeźby - Galeria Sztuki "ZAMEK", Sucha Beskidzka, 2009.

Rzeźba: Spotkanie
Granit „Borów“ + „Swedish green“, wys. 2,5 m

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Skoczylas

Urodzony w Lublinie, studiował w pracowni prof. Adama Myjaka w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie asystent prof. Romana Pietrzaka w pracowni Rzeźby I-go roku w warszawskiej ASP. Udział w wystawach: ”Transmisje2”, Stuttgart 2004, Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych 2006, Konst Massan, Stockholm 2007, Młodzi z Warszawy, Łódź 2007.

Rzeźba: Ptak I
„Narzutowy mazurski“ , wys. 1,5 m

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Smaczna – Łagowska

Urodzona w 1977 r. w Białymstoku. W latach 1998-2003 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Prof. Adama Myjaka. Obecnie asystent w pracowni rzeźby Prof. Adama Myjaka. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m in. w „Galerii Studio” w Warszawie, w wystawie na rzecz fundacji "A KOGO?" Ewy Błaszczyk, Warszawa, Galerii „3A”, Warszawa. Laureatka znaczących nagród i konkursów m in. Ministra Kultury i Sztuki, Grand Prix Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Najlepszy Dyplom w Dziedzinie Sztuk Pięknych, Ministra Infrastruktury, Międzynarodowego Konkursu na Rzeźbę do dramatu Henrika Ibsena pt.”Peer Gynt” w Oslo.

Rzeźba: Kaskada
Granit „Swedish black“, „Swedish green“, wys. 2,20 m

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Stanuch

Urodzony w roku 1967r. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskał w 1994r. w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszki. Asystent na Wydziale Artystycznym w Zakładzie Rzeźby Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w pracowni prof. Adama Myjaka. Jako asystent prowadzi również zajęcia z Rysunku i Rzeźby na Akademii Rolniczej w Lublinie. W swoim dorobku artystycznym posiada 6 wystaw indywidualnych i 23 zbiorowe. Uprawia rzeźbę kameralną i monumentalną.
Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na Rzeźbę o tematyce muzycznej-I nagroda. Autor rzeźb plenerowych, w tym pomnika poświęconego "Matkom Sybiraczkom" oraz rzeźby z cyklu "Ptaki" w parku Świdnickim. Autor statuetki jubileuszu powstania "Wioski dziecięcej SOS" w Biłgoraju - wręczonej Papieżowi Janowi Pawłowi II. Współpracował z Katedrą Archeologii UMCS, Muzeum Zamojskim oraz dr Chrystianem Leibnerem z Bevern z Niemiec, Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Lublinie, Konserwatorami Dzieł Sztuki z Lublina i Krakowa.

Rzeźba: Gody
Granit „Swedish black“ + „Swedish green“ + „Sjenit“ rzeźba dwuelementowa, wymiary: wys. 248 cm I wys. 166 cm

W wietrze upatrywano nadludzkiej siły. Wierzono, że w każdej jego odmianie tkwi boska istota o niezwykłych zdolnościach. Życie w zgodzie z żywiołem gwarantowało zatem spokój i harmonię. Wiatr to doskonały rzeźbiarz. Kształtuje krajobrazy, nadaje niepowtarzalne formy i wzory. Z wielkim kunsztem zostawia ślady, nie używając przy tym ostrych narzędzi. Jak zatem uchwycić w kamieniu rzeźbiarskiego mistrza, tak ulotnego, nieuchwytnego, bez barwy i zapachu? Wiatr krąży po mazurskich miastach, miasteczkach i wsiach, przynosi barwne odczucia, tak zmienne i ulotne, ze chciałoby się je zachować na dłuższą chwilę. Wyrzeźbić wiatr, zachować moment, który chce tak szybko odlecieć w zapomnienie…

Mówi się, że tutaj na Mazurach wiatr wieje inaczej. Jest nieobliczalny, raz oziębia, po czym ogrzewa. Czasem zawieje, bezlitośnie wyginając konary drzew, wdzierając się i gwiżdżąc przynosi niepokój i uczucie niepewności. Zdaje się wtedy wołać, coś krzyczeć, lecz nikt nie rozumie tych słów. Nasz wiatr też spokojnie powiewa, wprawiając jeziora w lekki taniec fal i trzcinowisk. Wiatr jest częścią mazurskiego życia. Można by godzinami wpatrywać się w zapędzane chmury, ich kształty. Wypatrują go, obserwują i wsłuchują się w niego żeglarze, jego najlepsi znawcy.  Nasz mazurski wiatr, niewidoczny, a jednak potrafi dać się we znaki. Rozkołysze jeziorami, zawiruje w lasach, zakręci wśród pagórków. Uspokaja, wprowadza w nostalgię szumiąc. Wiatr jest bez zapachu, lecz odczuwamy na mazurskiej ziemi niosącą przez niego woń pól, jezior i łąk. Bywa lekkomyślnym i nieroztropnym jak dziecko, bawiąc się beztrosko liśćmi, plącząc włosy. Wiatr potrafi przyjaźnie musnąć po twarzy, przynosząc orzeźwienie i ciepłe wspomnienia. Siła wiatru sprowadza do nas niepowtarzalny klimat swobody, wolności i przygody. Co dzisiaj przyniesie wiatr?

Powiew wiatru prowokuje wyobraźnie i inspiruje. Jego rytmiczny podmuch może zapędzić niejednego w stan nostalgii i marzeń, albo wpędzić w wzburzenie i złość. Taki ten wiatr jest niestały, taki niepoukładany i nieprzewidywalny. Wiatr to tajemnica, której nie da się odkryć, wyjawić, nawet gdyby go przechytrzyć i uchwycić w kamieniu.

Artyści

        

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Górnicki

Urodzony 01.11.1986 w Warszawie. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Janusza Antoniego Pastwy na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2009/2010. Lubi długie spacery i kolor niebieski.

Ważniejsze wystawy:
1. Wystawa zbiorowa w Polskim Centrum Olimpijskim
2. XI Międzynarodowy plener “Pławna 9”, Pławna
3. XVII Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci, Arcevia, Włochy
4. 2010  “Najlepsze dyplomy”, Gdańska

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Sławek Klimek

Urodzony w 1979r. w Nowym Sączu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. W latach 1999-2004 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. A. Myjaka. Podczas studiów przebywał na stypendium w Bratysławie (Vysoka Skola Vytvarnych Umeni). Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i plenerach rzeźbiarskich w Polsce i za granicą - m.in. Goleniów, Poznań, Haldensleben, Viernheim. Obecnie stażysta w Pracowni Rzeźby Prof. Adama Myjaka na UMCS w Lublinie.

      

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Smaczna – Łagowska

Urodzona w 1977 r. w Białymstoku. W latach 1998-2003 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Prof. Adama Myjaka. Obecnie asystent w pracowni rzeźby Prof. Adama Myjaka. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m in. w „Galerii Studio” w Warszawie, w wystawie na rzecz fundacji "A KOGO?" Ewy Błaszczyk, Warszawa, Galerii „3A”, Warszawa. Laureatka znaczących nagród i konkursów m in. Ministra Kultury i Sztuki, Grand Prix Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Najlepszy Dyplom w Dziedzinie Sztuk Pięknych, Ministra Infrastruktury, Międzynarodowego Konkursu na Rzeźbę do dramatu Henrika Ibsena pt.”Peer Gynt” w Oslo.

Uczestnik I Sympozjum Rzeźby w Mrągowie Cztery Żywioły Ptaki 2009

Rzeźba: Kaskada ; Granit „Swedish black“, „Swedish green“, wys. 2,20 m
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Łagowski

Urodzony 1976, Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w Pracowni Prof. Adama Myjaka. W 2001 otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest Doktorantem Prof. Adama Myjaka w Pracowni Rzeźby na Wydziale Grafiki. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym, bierze udział w wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych i sympozjach, jest również laureatem licznych konkursów i nagród między innymi: „Srebrny Wawrzyn” przyznaną przez PKOL za rzeźbę „Ciężary”, Wyróżnienie w konkursie na rzeźbę, "Anioł Stróż Narodu Polskiego". Wypowiedź artystyczną skupia przede wszystkim na dużych formach rzeźbiarskich, tworzeniu projektów w przestrzeni publicznej oraz scenografii teatralnej.

Uczestnik I Sympozjum Rzeźby w Mrągowie Cztery Żywioły Ptaki 2009

Rzeźba: Źródło ; Granit „Borów“, wys.2, 30 m, razem ze słupem ok.5,40 m


        

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Skoczylas

Urodzony w Lublinie, studiował w pracowni prof. Adama Myjaka w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie asystent prof. Romana Pietrzaka w pracowni Rzeźby I-go roku w warszawskiej ASP. Udział w wystawach: ”Transmisje2”, Stuttgart 2004, Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych 2006, Konst Massan, Stockholm 2007, Młodzi z Warszawy, Łódź 2007.

Uczestnik I Sympozjum Rzeźby w Mrągowie Cztery Żywioły Ptaki 2009

Rzeźba: Ptak I ; „Narzutowy mazurski“ , wys. 1,5 m

      

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Stanuch

Urodzony w roku 1967r. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskał w 1994r. w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszki. Asystent na Wydziale Artystycznym w Zakładzie Rzeźby Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w pracowni prof. Adama Myjaka. Jako asystent prowadzi również zajęcia z Rysunku i Rzeźby na Akademii Rolniczej w Lublinie.
W swoim dorobku artystycznym posiada 6 wystaw indywidualnych i 23 zbiorowe. Uprawia rzeźbę kameralną i monumentalną. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na Rzeźbę o tematyce muzycznej-I nagroda. Autor rzeźb plenerowych, w tym pomnika poświęconego "Matkom Sybiraczkom" oraz rzeźby z cyklu "Ptaki" w parku Świdnickim. Autor statuetki jubileuszu powstania "Wioski dziecięcej SOS" w Biłgoraju - wręczonej Papieżowi Janowi Pawłowi II. Współpracował z Katedrą Archeologii UMCS, Muzeum Zamojskim oraz dr Chrystianem Leibnerem z Bevern z Niemiec, Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Lublinie, Konserwatorami Dzieł Sztuki z Lublina i Krakowa.

Uczestnik I Sympozjum Rzeźby w Mrągowie Cztery Żywioły Ptaki 2009

Rzeźba: Gody; Granit „Swedish black“ + „Swedish green“ + „Sjenit“ rzeźba dwuelementowa, wymiary: wys. 248 cm I wys. 166 cm
 

       

 

 

 

 

 

Grzegorz Witek

Urodzony w 1976, Absolwent PLSP w Tarnowie. W latach 1996-2001 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie; uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka. Od 2002 r. praca dydaktyczna na Wydziale Rzeźby macierzystej uczelni (asystent prof. Jana Kucza i prof. Piotra Gawrona). Brał udział w wielu wystawach indywidualnych w kraju i licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Stypendia, nagrody, wyróżnienia:
1991-1992-stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci; 1993– wyróżnienie, Ogólnopolski Przegląd Prac z Rysunku i Malarstwa, Koszalin; 1995-nagroda w kategorii malarstwa, II Ogólnopolski Konkurs Rysunku i Malarstwa, Bielsko-Biała; 1999/2000–półroczny pobyt stypendialny w ASP w Bratysławie; 2000– wyróżnienie za pracę Rywale, Międzynarodowy Olimpijski Konkurs Sztuki i Sportu, Lozanna [rzeźba eksponowana podczas Olimpiady w Sydney]; nagroda za rzeźbę Wehikuł Czasu, Tarnowski Salon Zimowy, BWA, Tarnów; – wyróżnienie za rzeźbę Człowiek chorągiewka, I Ogólnopolskie Biennale Tarnowskie Klimaty 2001, BWA, Tarnów; 2003– stypendium Ministra Kultury i Sztuki; 2004– wyróżnienie honorowe w konkursie na pomnik Jana Heweliusza przy Wielkim Młynie, Gdańsk; 2007– nagroda za projekt rzeźby plenerowej [rzeźba skierowana do realizacji w przestrzeni miejskiej Katowic], I Międzynarodowe Triennale Rzeźby Plenerowej, Katowice. 2006-wyróżnienie za cykl rzeźb "Dialog" i rzeźbę "Fakty"/VI Triennale Sztuki Sacrum [konkurs "Sztuka wobec zła"], Częstochowa.

Artyści

     

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Stanuch

Urodzony w 1967 r. w Dąbrowie Tarnowskiej.
Studia ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w 1994r. w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszko. Obecnie jest asystentem na Wydziale Artystycznym w Zakładzie Rzeźby Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w pracowni prof. Adama Myjaka. Jako asystent prowadzi również zajęcia z Rysunku i Rzeźby na Akademii Rolniczej w Lublinie. Doktorat w 2008 r. na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
W swoim dorobku artystycznym posiada 10 wystaw indywidualnych i 30 zbiorowych. Uprawia rzeźbę kameralną i monumentalną. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na Rzeźbę o tematyce muzyczne - I nagroda. W 2008 r. otrzymał wyróżnienie za rzeźbę "natura", Lublin - Autograf 2008r. Autor rzeźb plenerowych, w tym pomnika poświęconego "Matkom Sybiraczkom", rzeźby z cyklu "Ptaki" w parku Świdnickim, rzeźby "Gody" w Mrągowie. Autor statuetki jubileuszu powstania "Wioski dziecięcej SOS" w Biłgoraju – wręczonej Papieżowi Janowi Pawłowi II oraz pomnika Gustawa Holoubka w Białymstoku. W swoim dorobku ma również dwie realizacje rzeźbiarskie związane z wystawami archeologicznymi pt. ,,Wandalowie strażnicy bursztynowego szlaku" i "Na srebrnym koniu". Prace artysty znajdują się w zbiorach państwowych oraz prywatnych w kraju i zagranicą.
Współpracował: z Katedrą Archeologii UMCS, Muzeum Zamojskim oraz Dr Chrystianem Leibnerem z Bevern z Niemiec, Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Lublinie, Konserwatorami Dzieł Sztuki z Lublina i Krakowa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Uczestnik I Sympozjum Rzeźby w Mrągowie Cztery Żywioły - Ptaki 2009 i II Cztery Żywioły – Wiatr w 2010 r.

Rzeźby:
Gody, wymiary: wys. 248 cm i wys. 166 cm,
Julia wys. 200 cm, szer. 209 cm.

       

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Mendzelewski

Urodzony w 1969 r. w Lublinie.
Absolwent IWA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszko w 1994 r. Doktoryzował się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1997 r. pracuje w Zakładzie Rzeźby Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.
Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Rzeźby i Ceramiki prof. A. Myjaka. Od maja 2010 r. pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu lubelskiego.
W dorobku artystycznym ma 9 wystaw indywidualnych i udział w kilkudziesięciu pokazach zbiorowych oraz wyróżnienie w Konkursie na Rzeźbę o Tematyce Muzycznej, Lublin 1997 r.; wyróżnienie I- go stopnia w Konkursie na Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie wraz z jego realizacją, Warszawa 2005 r., III nagrodę w konkursie malarstwa i rzeźby "Autograf 2005" ZPAP, Lublin 2005 r., wyróżnienie w konkursie malarstwa i rzeźby "Autograf 2008" ZPAP, Lublin 2008 r., wyróżnienie w IX Międzynarodowym Salonie Sztuki "Homoquadratus Ostroviensis" zorganizowanym przez BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2008 r.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Zieleniak

Urodzony w 1971 r. w Lublinie.
Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom 1998 r. w pracowni prof. S.Mieleszki. W 2010 r. uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na UMCS pracuje od 2000 r., obecnie na stanowisku adiunkta I stopnia w Zakładzie Rzeźby i Ceramiki w pracowni prof. A.Myjaka.
Jest członkiem ZPAP .W swoim dorobku posiada 6 wystaw indywidualnych oraz 27 wystaw zbiorowych. Otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Rzeźbę o tematyce muzycznej. W 2003 r. współpracował z Katedrą Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu "Wandalowie strażnicy bursztynowego szlaku". Rozważania na temat natury towarzyszą mu od dawna, znajduję inspirację w otaczającej go rzeczywistości - dlatego głównym przedmiotem zainteresowań w jego twórczości artystycznej jest człowiek i przyroda.

      

 

 

 

 

 

 

 

Radosław Skóra

Urodzony w 1978 r. Lublinie.
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni rzeźby u prof. Sławomira Mieleszko. Od 2003 r. zatrudniony w pracowni Rzeźby i Ceramiki Wydziału Artystycznego UMCS prof. Adama Myjaka. Od 2009r. prowadzi zajęcia w pracowni rzeźby w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w 1998r.
Wystawy:
-2002 wystawa zbiorowa "Sławomir Mieleszko i uczniowie" galeria "Mała scena" ACK Chatka Żaka w Lublinie.
-2005 wystawa zbiorowa "Kolumna sztuki" -galeria miejskiego ośrodka kultury w Dębicy
-2006 wystawa zbiorowa rzeźby- galeria " Hortar" w Tarnowie
-2010 sala pod krużgankami, klasztor o.o. Dominikanów w Lublinie
-2010 projekt i realizacja artystycznej aranżacji przestrzennej międzynarodowej wystawy archeologicznej " Das silberne pferd" Bevern, Berlin, Warszawa, Kraków, Lublin
-2010 wystawa zbiorowa "Sztuka i wirtualność" galeria "Zajezdnia", Lublin

       

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Gwiazda

Urodzony w 1984.
W 2004 r. ukończył Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie. W latach 2004-2005 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego. W latach 2005 - 2009 kontynuacja studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Adama Myjaka oraz w pracowni prof. Jana Kucza. W 2008 r. studia w Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie w ramach stypendium. W 2009 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Adama Myjaka.

Wystawy indywidualne:
- 2008 Zamek Biskupi, Lidzbark Warmiński
- 2011 Galeria Promocyjna, Warszawa
Wystawy zbiorowe i realizacje:
- 2007 budynek główny firmy Zepter, Warszawa
- 2009: Dyplom "Oto człowiek", rzeźba, ASP, Warszawa
I Sympozjum Rzeźby, Mrągowo
- 2010: - Real Casa de la Moneda, Madryt
- wykonanie pomnika na warszawskich Powązkach
Uczestnik I Sympozjum Rzeźby w Mrągowie Cztery Żywioły Ptaki 2009
Rzeźba: Obelisk - Między ziemią a niebem

      

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Mikłasz

Urodzona w 1981 r. w Mrągowie.
Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie, Akademię sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby, specjalizacja ceramika. Dyplom u prof. S.Ostrowskiego. Uczestniczka kilku plenerów rzeźbiarskich i wystaw zbiorowych.