Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Członkami Cechu na zasadach dobrowolności mogą być rzemieślnicy, a także inne osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych. Obecnie Cech w Mrągowie zrzesza ponad 70 zakładów z terenu miasta i gminy Mrągowo, gminy Piecki, gminy Sorkwity oraz gminy Mikołajki. Misją Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

Od 1999 w ramach Cechu funkcjonuje biuro rachunkowe. Obecnie Cech obsługuje ponad 180 podmiotów gospodarczych. W ramach biura rachunkowego Cechu prowadzona jest obsługa księgowa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń.

Usługi Cechu obejmują:

 • pomoc w zakładaniu działalności i wyborze optymalnych form opodatkowania,
 • kompleksową obsługę księgową:
  • księgi handlowe,
  • książka przychodów i rozchodów,
  • ewidencja ryczałtowa,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • reprezentowanie klientów przed US i ZUS,
 • doradztwo w bieżącym prowadzeniu działalności,
 • roczne zeznania podatkowe.

Działalność statutowa Cechu sprowadza się przede wszystkim do organizacji szkolenia pracowników młodocianych w zakładach rzemieślniczych, spisywania i rejestracji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, współpracy ze szkołami zawodowymi, a także Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Cech współpracuje również z Ochotniczym Hufcem Pracy w Olsztynie w zakresie refundacji kosztów wynagradzania pracowników młodocianych, zatrudnionych w zrzeszonych zakładach. Rokrocznie w miesiącu lipcu Cech organizuje także w Mrągowie wyjazdową sesję egzaminacyjną dla uczniów nauki zawodu z terenu Mrągowa, a także Kętrzyna.

Od 2006r Cech jest także fundatorem stypendium "Dla Najlepszego Ucznia Rzemiosła".

Aktywna działalność mrągowskiego Cechu przyczyniła się do uznania go za jeden z przodujących ze wszystkich 17 tego typu organizacji funkcjonujących w obrębie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki współpracy przy realizacji dwóch projektów w ramach działania 2.5 ZPORR i oraz projektu w ramach działania 6.2 PO KL, Cech umożliwił otrzymanie dofinansowania dla około 90 osób z terenu powiatu mrągowskiego rozpoczynających działalność gospodarczą. W siedzibie Cechu świadczone są ponadto bezpłatne sługi informacyjne dla sektora MSP. W przeprowadzonym w 2010 r. Badaniu instytucji otoczenia biznesu pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług organizacja jako jedyny Cech z województwa warmińsko-mazurskiego znalazła się na liście i zajęła 23 miejsce na 102 zakwalifikowane do rankingu organizacje.

W 2011r. Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie – Związek Pracodawców obchodzi 65 rocznicę powstania organizacji.