Co nowego w mrągowie?

Komunikat dot. zgłoszenia osób do komisji konkursowej - konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
2023-03-29 08:28:53
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pn. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"
2023-03-24 13:20:56
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 jako działka nr 317/2 o powierzchni 2,1600 ha
2023-03-22 14:09:16
LX Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. Zaproszenie
2023-03-15 14:04:29
Komunikat dotyczący podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego pn. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2023 – Jubileusz 10-lecia”
2023-03-13 13:01:19
ZARZĄDZENIE Nr 1559/2023 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA z dnia 7 marca 2023 r.
2023-03-13 09:46:32
Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Sienkiewicza
2023-03-10 13:13:11
LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE. ZAPROSZENIE
2023-03-06 09:37:19
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie
2023-03-02 11:42:23
Ogłaszonie o II przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/46
2023-03-02 11:39:11