Co nowego w mrągowie?

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień”
2020-12-03 14:14:36
ZARZĄDZENIE Nr 614/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2020-12-01 09:37:02
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
2020-11-26 14:10:58
ZARZĄDZENIE NR 616/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
2020-11-25 14:32:57
ZARZĄDZENIE NR 611/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
2020-11-25 14:30:26
ZARZĄDZENIE NR 610/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
2020-11-25 14:28:38
ZARZĄDZENIE NR 609/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
2020-11-25 14:26:12
ZARZĄDZENIE NR 608/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
2020-11-25 14:24:28
ZARZĄDZENIE NR 607/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
2020-11-25 14:20:11
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 jako działka nr 197/1
2020-11-25 14:15:17

Kalendarz imprez