Co nowego w mrągowie?

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo projektu dokumentu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2025-2028”
2024-07-15 06:29:39
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/42
2024-07-12 07:07:08
Komunikat dot. zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” z pominięciem otwartego konkursu ofert
2024-07-11 07:38:42
ZARZĄDZENIE Nr 40/2024 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA z dnia 2 lipca 2024 r.
2024-07-08 13:18:23
ZARZĄDZENIE Nr 2000/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 12 kwietnia 2024 roku
2024-06-24 12:37:01
Komunikat dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
2024-06-13 13:20:04
III SESJA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE. ZAPROSZENIE
2024-06-13 07:02:56
Komunikat dotyczący podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego pn. „Ogólnopolskie Regaty Złoty Puchar Mazur – żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa, profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”
2024-06-03 07:01:40
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację, w roku 2024, zadania publicznego polegającego na wsparciu działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego ...
2024-05-28 10:58:55
Komunikat dotyczący podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego
2024-05-27 06:34:53