Co nowego w mrągowie?

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację, w roku 2024, zadania publicznego polegającego na wsparciu działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego ...
2024-05-28 10:58:55
Komunikat dotyczący podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego
2024-05-27 06:34:53
Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolskie Regaty Złoty Puchar Mazur – żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa, profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków” z pominięciem otwartego konkursu ofert
2024-05-22 12:49:03
Komunikat dot. podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego pn. „II Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie”.
2024-05-21 09:21:59
Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty profilaktyczne połączone z warsztatami rowerowymi Cariboo Kids Race” z pominięciem otwartego konkursu ofert
2024-05-16 13:14:09
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE. ZAPROSZENIE
2024-05-16 08:58:58
Ogłoszenie o II przetargu na na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Harcerskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 1 jako działka nr 106/11 o powierzchni 0,0139 ha
2024-05-14 11:36:54
Komunikat dot. zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „II Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert
2024-05-08 13:17:06
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/41
2024-05-02 07:37:37
Ogłoszenie o II przetragu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/43
2024-04-30 11:39:24