Co nowego w mrągowie?

Komunikat dotyczący podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego pn. Regaty Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego – żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków
2023-09-22 10:50:44
LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE. ZAPROSZENIE
2023-09-21 08:12:23
ZARZĄDZENIE Nr 1704/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 10 sierpnia 2023 roku
2023-09-14 12:36:55
Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Regaty Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego - żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa, profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków” z pominięciem otwartego konkursu ofert
2023-09-13 10:08:38
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
2023-09-13 08:36:36
Komunikat dotyczący podpisania umowy o wsparcie zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa - nie pal, nie pij, graj w Basket"
2023-09-11 08:22:38
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie
2023-09-08 08:17:07
Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
2023-09-06 09:43:25
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 10 jako działka nr 40/6
2023-09-04 12:35:10
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 10 jako działka nr 40/5
2023-09-04 12:32:18