Chcesz zrobić coś ciekawego w Mrągowie? Nie czekaj! Zgłoś pomysł do Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej! Na Twoje pomysły czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Gmina Miasto Mrągowo pomaga swoim mieszkańcom realizować ich pomysły. Jest to możliwe dzięki najwyższej formie partycypacji społecznej - inicjatywie lokalnej. To nowy sposób zaangażowania mrągowian w życie miasta. Polega na dwustronnej współpracy pomiędzy miastem a mieszkańcami. Obowiązki każdej ze stron określa umowa.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do 10 dnia każdego miesiąca. Tegoroczny budżet programu to 50 tys. złotych. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 2 tys. złotych. Szczegóły Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej określa Uchwała Rady Miejskiej XVII/2/2019.

Nowe narzędzie partycypacji społecznej zostanie bliżej zaprezentowane podczas spotkania Burmistrza Mrągowa z mieszkańcami, które odbędzie się w poniedziałek (24 lutego br.) w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Początek wydarzenia o godz. 16.00.

grafika


Przykładowe dokumenty

Wniosek
Umowa
Sprawozdanie


Relacja ze spotkania
Prezentacja Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej


Mrągowskie Inicjatywy Lokalne