Historia mrągowskich wodociągów sięga początku XX wieku, kiedy to w latach 1903-1905 zrealizowany został projekt brytyjskiego inżyniera Davida Grove’a – budowy kompleksowego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w mieście Sensburg, bo taką nazwę nosiło wówczas Mrągowo.

W obecnej formie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. funkcjonuje od roku 1996. Jednostka w miarę rosnących potrzeb mieszkańców, dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, została wyodrębniona jako samodzielna spółka miejska z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. ZWiK Spółka z o.o. zarządza przeszło 50-cio milionowym majątkiem. Zatrudnia 58 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy czuwają nad niezawodnym funkcjonowaniem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta i Gminy Mrągowo, niezwłocznie usuwają wszelkie awarie.

Aktualnie Mrągowo posiada pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, blisko 100% mieszkańców ma możliwość poboru wody z sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Woda zasilająca system wodociągowy miasta pozyskiwana jest pompowo z 6 studni głębinowych o łącznej wydajności 425 m3/h, zgrupowanych w rejonie jeziora Sołtyskie. Uzdatnianie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na os. Mazurskim 1A. Dzięki zastosowanej prostej i niezawodnej technologii uzdatniania, mieszkańcy Mrągowa bezpiecznie mogą spożywać wodę prosto z kranu.

Przejdź na stronę ZWiK: http://zwik.mragowo.pl/