Kultywowanie tradycji narodowych jak i regionalnych przez każdego z nas, powinno być priorytetem, niezależnie od panującej mody czy zmian, których ciągle jesteśmy świadkami. Mrągowo miało to szczęście, ze stworzono mu możliwość podtrzymywania i krzewienia kultury oraz tradycji poprzez muzykę, czego przejawem było powołano do życia orkiestry dętej.

Inicjatorem utworzenia orkiestry dętej była Pani Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo. Wsparcie finansowe Rady Miasta Mrągowo oraz promocja przedsięwzięcia przez dyrektorów mrągowskich szkół, przyczyniło się do rozpoczęcia działalności Orkiestry Dętej "Mrongovia".

Pierwsze spotkanie przyszłych muzyków odbyło się w dniu 26 lutego 2009 roku w ówczesnym Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (obecnie Mrągowskie Centrum Kultury). Strona merytoryczna zajął się Pan Andrzej Regiec – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Mrągowie. Od chwili powstania Orkiestra Dęta "Mrongovia" czynnie uczestniczy w życiu miasta Mrągowo, pełniąc funkcje wychowawcza i kulturotwórcza. Ma charakter oryginalny i autentyczny. Dzieci, młodzież oraz dorośli rozpoczynający przygodę z muzyka maja zajęcia nauki gry na instrumentach indywidualnie oraz w grupach instrumentalnych.

Kapelmistrzem orkiestry jest Andrzej Regiec.

Nabór do Orkiestry dętej "Mrongovia" prowadzony jest cały czas.

Więcej na: https://mrongoviaorkiestra.pl/