Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wzór wniosku znaleźć można pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe.

Ulotka CEEB 1