INFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCY – 2018 r.

 

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie

(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89-741- 25 - 92

 

Dyżur prawnika 

  Jolanta Kaliszuk,  czwartek,  godz. 13.30 – 16.30

Dyżur wstępnego motywowania  do leczenia  odwykowego

   Marta Agnieszka Linowska, wtorek, godz. 16.00 – 19.00                                                  

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

   Barbara Sobczyk,poniedziałek, godz. 13.00 – 16.00

Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Bożena Łapka,  wtorek, godz. 14.00 – 16.00

Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
   Barbara Sobczyk, środa, godz. 14.00 – 16.00  i  piątek, godz. 13.00 – 16.00

Dyżur informacyjno - konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii

    Bożena Łapka,  wtorek, godz. 13.00 – 14.00

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE PROWADZONE SĄ W PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ, PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 58

(WEJŚCIE OD SZCZYTU BUDYNKU)

 

Zajęcia terapeutyczne 

   Mirosław Bień

-  Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

   wtorek,  godz. 17.00 – 20.00

- Terapia radzenia sobie ze złością                      

   czwartek, godz. 16.00 – 19.00

Telefon Zaufania od 1.04. do  31.12.2018 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu  89-741-20-20

Soboty i niedziele,  godz. 17.00 – 19.00