INFORMATORDLA SZUKAJĄCYCHPOMOCY – 2019 r.

 DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie
(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89-741- 25 - 92

 

 ● Dyżur prawnika
Magdalena Koniuszek, wtorek,  godz. 17.00 – 20.00

Dyżur wstępnego motywowania  do leczenia  odwykowego
Marta Agnieszka Linowska, czwartek, godz. 16.00 – 19.00

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy
Agnieszka Sosnowska-Krzynówek,poniedziałek, godz. 16.00 – 19.00

Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bożena Łapka,  wtorek, godz. 16.00 – 18.00

Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Barbara Sobczyk, środa, godz. 14.00 – 16.00  i  piątek, godz. 12.00 – 15.00

Dyżur informacyjno - konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii
Bożena Łapka,  wtorek, godz. 15.00 – 16.00

Zajęcia terapeutyczne
Gizela Maria Frojman

- Terapia radzenia sobie ze złością
środa, godz. 14.00 – 17.00

-  Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
środa,  godz. 17.00 – 20.00

 

Telefon Zaufania od 1.04. do  31.12.2019 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”
Nr telefonu  89-741-20-20
Soboty i niedziele,  godz. 17.00 – 19.00