INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY – 2018 r.

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM
 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 
przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie (budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89-741–2592

 

  • Dyżur prawnika - Jolanta Kaliszuk, czwartek, godz. 13.30 – 16.30
  • Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego - Bożena Niedźwiedzka, wtorek, godz. 16.00 – 19.00
  • Grupa wsparcia dla ofiar przemocy - Bożena Niedźwiedzka, poniedziałek, godz. 16.00- 19.00
  • Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Bożena Łapka, wtorek, godz. 14.00- 16.00
  • Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Barbara Kiśluk środa, godz. 14.00- 16.00 i piątek, godz. 13.00 – 15.60
  • Zajęcia terapeutyczne Bożena Niedźwiedzka
    • Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu,czwartek godz. 17.00 – 20.00
    • Terapia radzenia sobie ze złością, środa, godz. 17.00 – 20.00

 

Telefon Zaufania od 1.04. do  30.12.2018 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu  89-741-2020

Soboty i niedziele, godz. 17.00 – 19.00