W dniu 1 grudnia br., w CKiT, przy ul. Warszawskiej 26, w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”, mieszkańcy Mrągowa będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów, którzy będą prowadzić dyżury informacyjno-wspierające i interwencyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) godz.  10.00 – 11.00 – dyżur prawnika

2) godz. 11.00 – 12.00 – dyżur specjalisty prowadzącego grupę wsparcia dla ofiar przemocy domowej i udzielającego pomoc psychologiczną z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

3) godz. 12.00 – 13.00 – dyżur policjanta z Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

 

________________________________________________________________________________

Ogólnoświatowa Kampania „Biała Wstążka” ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i przede wszystkim do nich jest skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.