OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Mrągowa odwołuje ustalony na dzień 24 marca 2020 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Królewieckiej 16/11A w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

Przyczyną odwołania przetargu jest ograniczenie w dostępie petentów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie wprowadzone w następstwie wzrostu zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Dodatkowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu (nr tel. 89 741-90-21).