Treść pisma z dn. 30.01.2018 r., skierowanego przez Burmistrz Miasta Mrągowo - Otolię Siemieniec do Starosty Powiatu Mrągowskiego - Antoniego Karasia 

Dotyczy: przebudowy obiektu mostowego na rzece Dajna, w ciągu drogi powiatowej ulicy Młynowej w Mrągowie.

W związku ze złożoną interpelacją na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia br. w sprawie podjętych w roku ubiegłym rozmów i wystąpienia Pana Starosty o złożenie deklaracji dofinansowania przez samorząd Miasta i Gminy Mrągowo przebudowy obiektu mostowego na rzece Dajna, w ciągu drogi powiatowej ulicy Młynowej w Mrągowie, oczekuję od Pana Starosty potwierdzenia  realizacji wskazanej inwestycji, służącej mieszkańcom naszego powiatu, w bieżącym roku.

Jak wiadomo, jest kompletna dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę, dzięki której można w bieżącym roku złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji środkami z programu rządowego.

Na sesji w dniu 25 stycznia 2018r. potwierdzono zobowiązania finansowe Miasta, w tym deklarację udziału w pokryciu kosztów realizacji inwestycji do 1/3 jej wartości w udziale własnym. Sprawa jest o tyle ważna, że obiekt mostowy stanowi od kilku lat istotne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników drogi, a ograniczenie tonażowe ustawione w związku ze złym stanem technicznym obiektu, utrudnia funkcjonowanie położonych w sąsiedztwie nieruchomości m.in. Ośrodka Wypoczynkowego „Polonez”, Miasteczka Westernowego Mrongoville, Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie oraz przede wszystkim utrudnia życie mieszkańcom i przedsiębiorcom Gminy Mrągowo.

Proszę o pilne przekazanie zwrotnej informacji z potwierdzeniem, że tak ważna dla nas wszystkich inwestycja zostanie w bieżącym roku zgłoszona do dofinansowania do programu rządowego i w przypadku uzyskania dofinansowania będzie zrealizowana.                                                                                                      

Do wiadomości:                                                                                

1. Wójt Gminy Mrągowo,
2. a.a (jr/ao).