OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MRĄGOWA

Na podstawie § 5 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r., w sprawie określenia zasad i przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej części Miastem,   

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na terenie Miasta Mrągowo.

1.      Cel konsultacji:

Uzyskanie informacji od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat gotowości do realizacji zadań Gminy Miasto Mrągowo oraz zapotrzebowania na korzystanie z oferty Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

2.      Przedmiot konsultacji dotyczy:

a)      Etap I - gotowości organizacji pozarządowych do realizacji zadań Gminy Miasto Mrągowo w 2019 roku

b)     Etap II - zapotrzebowania mrągowskich organizacji pozarządowych, na korzystanie z oferty Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej zwanego dalej MCAL

3.      Forma konsultacji:

a)      Etap I – ankieta dla organizacji pozarządowych, wyrażających gotowość do realizacji zadań Gminy Miasto Mrągowo w 2019 roku,  zamieszczona na stronie internetowej Miasta Mrągowo www.mragowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

b)      Etap II

-        ankieta nt. zapotrzebowania na korzystanie z oferty MCAL-u, przez mrągowskie organizacje pozarządowe, zamieszczona na stronie internetowej Miasta Mrągowo www.mragowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

-        spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w budynku nowopowstałego MCAL-u, w terminie od 10 do 24 września 2018

Konsultacje polegają na przeprowadzeniu dwóch etapów, w celu uzyskania opinii mrągowskich organizacji pozarządowych w zakresie opisanym w pkt 1 ogłoszenia:

4.      Termin konsultacji:

a)      Etap I

-        Przyjmowanie ankiet od 13 sierpnia do 10 września 2018 r.

b)      Etap II

-        Przyjmowanie ankiet od 13 sierpnia do 10 września 2018 r.

-        Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w terminie od 10 do 24 września 2018 r.

 

5.      Wypełnione ankiety dotyczące konsultacji można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w pok. nr 17, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2019.

6. Wyniki konsultacji:

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Referat Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie, nr tel. 89 741 90 41.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Mrągowo.

 

Załacznik nr 1 ankieta gotowość organizacji

Załącznik nr 2 ankieta zapotrzebowanie MCAL