Gmina Miasto Mrągowo, zyskała możliwość aplikowania o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014- 2020. W dniu 16 lipca 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Partnerem ze strony Rosyjskiej jest Urząd Miejski „Powiatu Swietłogorsk" (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej)

W ramach konkursu Miasto ubiega się o środki na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Mrongowiusza – Stadionu Miejskiego w następującym zakresie: budowa bieżni czterotorowej długości 400 m, sześciotorowej bieżni długości 100 m, skoczni w dal, rzutu kulą, wymiana ogrodzenia wokół płyty, budowa oświetlenia obiektu.

Poziom dofinansowania” do 90 % wartości projektu

Wkład własny Miasta: min. 10 %wartości projektu

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku 2019r.