1. lutego 2019 roku odbyło się długo oczekiwane spotkanie Mrągowskiego Forum Młodzieży z Burmistrzem Mrągowa Stanisławem Bułajewskim i Zastępcą Burmistrza Tadeuszem Łapką.Spotkanie było wynikiem poprzednich konsultacji naszej młodzieży z władzami Miasta w sprawie funkcjonowania w Mrągowie miejsca dla młodych tworzonego przez młodych.

Poruszony został temat przeznaczenia poddasza w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej na Strefę Młodzieży. Jednym z ważnych postulatów stała się możliwość aranżacji wnętrza „po młodzieżowemu”, to znaczy m.in. zmiany koloru ścian, stylu, umeblowania i wyposażenia. Szanse na takie zmiany może przynieść Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych, powołany wspólnymi siłami Miasta i Fundacji „ALE” ze wsparciem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O nim również dyskutowano podczas spotkania. Stumilowym krokiem w integracji i aktywizacji mrągowskiej młodzieży stanie się również specjalnie jej dedykowana strona internetowa, którą chcą także wspierać nasze władze lokalne.

W trakcie spotkania padło wiele ciekawych pomysłów zarówno ze strony młodzieży jak i samorządu, co zaowocowało konkretnymi planami dalszej współpracy. 
Wspólnie z Burmistrzami ustaliliśmy, że poddasze w MCAL zostanie przeznaczone na miejsce wyłącznie dla młodych, ponieważ nie ma w mieście lepszej do tego lokalizacji. Ku zaskoczeniu i radości członków MFM zarówno Stanisław Bułajewski, jak i Tadeusz Łapka zapewnili,  że to tylko początek i że chcieliby, aby w przyszłości w Mrągowie było więcej takich miejsc przeznaczonych dla młodzieży. Zgodzili się co do słuszności propozycji zawartych w piśmie wystosowanym przez Mrągowskie Forum Młodzieży w dniu 16. stycznia 2019 roku, to znaczy, żeby Strefa Młodzieży działała 7 dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych, a w wyjątkowych przypadkach całodobowo, żeby młodzież mogła w niej organizować swój czas ze wsparciem własnych animatorów i opiekunów, a także aby sama decydowała o wyglądzie wnętrza, dokonując zmian z „kontrolowaną inwazją”, nie niszcząc dobra publicznego. Pojawiła się również propozycja na znalezienie w przyszłości bardziej przestrzennego miejsca, które od początku do końca mogłaby zagospodarować młodzież.

Obaj Burmistrzowie potwierdzili chęć wsparcia Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jako narzędzia do aktywizacji społeczeństwa Mrągowa oraz rozwijania potencjału młodzieży. Do 8. lutego zostanie złożony partnerski wniosek Mrągowskiego Forum Młodzieży, Gminy Miasta Mrągowo oraz Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. Po ogłoszeniu wyników Fundusz będzie mógł ruszyć późną wiosną. Tymczasem dzięki aprobacie i pomocy finansowej naszych władz rozpoczną się prace nad stroną internetową promującą działalność młodzieży w Mrągowie.  Ciekawym pomysłem na utrzymanie strony mogłaby się stać zaproponowana przez Tadeusza Łapkę, a zrealizowana przez młodzież kampania społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień, finansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrzowie wyrazili także otwartość na zlecanie części zadań medialnych z Urzędu Miejskiego młodym wykonawcom z OH! Móvie Studio, współpracującym z MFM, co dodatkowo wsparłoby  rozwój strony i przyczyniłoby się do wzmocnienia przedsiębiorczości młodzieży.

Ze spotkania wszyscy wyszli z przekonaniem, że naprawdę gramy do wspólnej bramki, a mając sojuszników w osobach  obu Burmistrzów młodzież mrągowska ma szanse stać się prawdziwymi mistrzami gry!
                                                                                                                                             Kinga Szolc, członkini MFM