Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 570) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. ,,23. Festiwal Kultury Kresowej”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 16.06.2017 r. do 10.09.2017 r. przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10.000 zł.