Mrągowo, 08.03.2018  r.

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Motocyklowe Mistrzostwa Polski Cross Country runda V, VI”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r. przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania  w kwocie 10.000 zł.