KOMUNIKAT

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.)została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty na zadania  w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych –  Fair Play Football3 Festiwal - Mrągowo 2018”.

 

Zadanie realizowane będzie w terminie od 15.06.2018 r. do 31.08.2018 r. przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie  5.000 zł.