KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparciu zadania publicznego pn. „Granty na zadania  w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Organizacja eliminacji Mistrzostw Polski 3x3 pn. LOTTO 3x3 QUEST MRĄGOWO 2018”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 13.07.2018 r. do 28.09.2018 r. przez Stowarzyszenie 3X3 Polska,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie  10.000 zł.