Mrągowo, dnia 24.12.2018 r.

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

 

Burmistrz informuje, iż zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację, w roku 2019, zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego :

1. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie. Na realizację zadania przyznana została dotacja w wysokości 19.000 zł.

2. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej wpłynęły cztery oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie :

1/ 6 500 - Fundacji Fructus w Mrągowie

2/ 4 000 zł - Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie

3/ 4 000 zł - Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Olsztynie

3/ 2 000 zł - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Oddziałowi w Olsztynie.

3. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym" wpłynęła jedna oferta, złożona przez Parafię Rzymskokatolicką św. Wojciecha w Mrągowie. Kwota udzielonej dotacji wynosi 23.000 zł.

4. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie :

1/ 2 000 zł - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie

2/ 12 000 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie.

5. Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie :

1/ 13 000 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie – 2 oferty

2/ 13 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo” .

6. „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)” wpłynęły 4 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie :

1/ 14 000 zł - Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony

2/ 10 000 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo

3/ 5 000 zł - Mazurskiemu Związkowi Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo

3/ 7 000 zł - Stowarzyszeniu Tennis Club Mrągowo.

7. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)” wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie :

1/ 103 000 zł, w tym 40 000 zł na IV ligę piłki nożnej - Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mrągowia” w Mrągowie

2/ 60 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo”

3/ 22 000 zł - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,OMEGA”

4/ 26 000 zł - Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu

5/ 22 000 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy ,,AS” Mrągowo

6/ 13 000 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy – Mrągowo

7/ 24 000 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy.