Powiat Mrągowski            

 

ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo tel. +48 089 7410150, fax. +48 089 7417275

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.powiat.mragowo.pl, www.bip.powiat.mragowo.pl

 

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz.2030 z późn. zm.). Starosta Mrągowski podaje do wiadomości listę dostępnych jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Mrągowskiego.

 

 

I. Poradnictwo rodzinne:

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

Wójt Gminy Mrągowo

1

ul. Wojska

Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

tel/fax 89741 33 07

sekretariat@gops.

mragowo.pl

Poniedziałek:

9.00 – 11.00

Asystent rodziny:

Ewa Mickiewicz

Mieszkańcy z terenu Gminy Mrągowo

2.

Fundacja Fructus

Fundacja

Fundacja

Plac Kajki 6/3

11-700 Mrągowo

tel: 787 345 971

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniedziałek-

piątek:

10.00-14.00

Organizacja działająca na rzecz małoletnich dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

Fundacja prowadzi:

1.Parasol – Punkt Konsultacyjno -

Terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0-10 lat i ich rodzin: świetlica dla

dzieci, grupa wsparcia dla rodziców.

2.Działalność na rzecz

dzieci z autyzmem.

Mieszkańcy

Powiatu

Mrągowskiego

 

 

II. Poradnictwo psychologiczne:

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

1.

Urząd Miejski

w Mrągowie

Gmina Miasto

1

Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny

ul. Mrongowiusza 1 11- 700 Mrągowo

tel. (89) 741-25-92

Dyżur odbywa się

w każdą środę w

godz.:14.00-16.00

i każdy piątek w godz.:13:00-16:00

Pomoc psychologiczna w zakresie

przeciwdziałania przemocy domowej

Usługi dostępne

są dla

mieszkańców Miasta

Mrągowo

2.

Poradnia

Psychologiczno –

Pedagogiczna

Powiat Mrągowski

1

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

(89)741 29 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca sekretariatu (7-16)

Praca specjalistów w roku szkolnym

Pn. do 17:00

Wt. do 16:00

Śr. do 18:00

Czw. do 18:00

Pt. do 18:00

Rodzinne np. w zakresie relacji rodzic+ dziecko, rozwiązywanie problemów wychowawczych,

Pedagogiczne ,psychologiczne,

logopedyczne: w zakresie i diagnozowania dzieci i młodzieży; udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np.

prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w

wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielenie pomocy rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychologicznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Prowadzi też specjalistyczną terapię: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną

Rodzic, opiekun prawny,

pełnoletni uczeń składa wniosek na diagnozę

specjalistyczną; na

konsultację

psychologiczną

pedagogiczną . Do logopedy można

umówić się osobiście lub

telefonicznie.

3.

Poradnia

Zdrowia

Psychicznego w

Mrągowie

Niepubliczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

Przychodnia

Specjalistyczna

Sp. z o.o.

2

ul. Królewiecka 58

11-700 Mrągowo

(89)741 02 67

 

Poniedziałek,

wtorek, czwartek:

8.00-10.00,

14.00-20.00

Środa:

8.00-10.00,

16.00-19.00

Piątek:

13.30-20.00

1.Leczenie psychiatryczne.

2.Konsultacje psychologiczne.

Mieszkańcy

Powiatu

Mrągowskiego,

Giżyckiego,

Kętrzyńskiego

 

 

III. Poradnictwo pedagogiczne:

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

1.

Poradnia

Psychologiczno –

Pedagogiczna

Starostwo

Powiatowe W Mrągowie

1

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo Ul.

tel/fax(89)741 29 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca sekretariatu (7-16)

Praca specjalistów w roku szkolnym

Pn. do 17:00

Wt. do 16:00

Śr. do 18:00

Czw. do 18:00

Pt.do 18:00

Rodzinne np. w zakresie relacji rodzic+ dziecko, rozwiązywanie problemów wychowawczych,

Pedagogiczne ,psychologiczne,

logopedyczne: w zakresie i diagnozowania dzieci i młodzieży; udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np.prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielenie pomocy rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychologicznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Prowadzi też specjalistyczną terapię: psychologiczna, pedagogiczną i logopedyczną.

Rodzic, opiekun prawny,

pełnoletni uczeń składa wniosek na diagnozę

specjalistyczną; na

konsultację

psychologiczną

pedagogiczną . Do logopedy można

umówić się osobiście lub

telefonicznie.

IV. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

Wójt Gminy Mrągowo

1

ul. Wojska

Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

tel/fax 89 741 33 07

e-mail: sekretariat@gops.

mragowo.pl

Poniedziałek:

11:00-14:00

 

Wtorek:

12:30-15:30

Środa:

11:30-15:30

 

Czwartek:

8:00-11:00

 

Piątek:

9:00-12:00

Terapeuta uzależnień:

Agnieszka Sosnowska- Krzynówek

 

Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Halina Całka

 

Radca prawny:

Dariusz Bączek

 

Psycholog:

Magdalena Marzec

Mieszkańcy z terenu Gminy Mrągowo

2.

Urząd Miejski w Mrągowie

Gmina Miasto Mrągowo

1

Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny

ul. Mrongowiusza 1 11- 700 Mrągowo

tel. (89) 741 25 92

Dyżur odbywa się

w każdy czwartek

w godz.:

13:30-16:30

 

Dyżur odbywa się

w każdy wtorek w

godz. 16.00-19.00

 

Dyżur odbywa się

w każdy wtorek w

godz.

14.00-16.00

 

Dyżur odbywa się

w każdy wtorek w

godz.

13.00-14.00

 

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz.

17.00-20.00

Poradnictwo prawne (z zakresu problemów uzależnień i przemocy)

 

 

 

Dyżur wstępnego

motywowania do podjęcia

leczenia odwykowego

 

Dyżur Sekretarza Komisji

ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 

 

Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii

 

 

 

Zajęcia terapeutyczne dla grupy osób uzależnionych od alkoholu

 

Usługi dostępne

są dla

mieszkańców Miasta

3.

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych problemem przemocy prowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

1

ul. Zwycięstwa 35/2

11-710 Piecki

tel: 896132603

fax:897413890

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*3 pierwsze poniedziałki miesiąca

13:00-17:00

 

*Wtorek

11:30-13:00

 

*Czwartek

16:00-19:00

*Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego mgr Halina Chorążewicz

 

 

 

Psycholog:

mgr Halina Sierpińska

 

Poradnictwo prawne:

dr Stanisław Bułajewski

Wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub osobiście

4.

Gmina Sorkwity

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

1

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

tel : (89)7428538

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnictwo prawne:

czwartek

11:15-13:15

 

Poradnictwo psychologiczne:

piątek :

11:15-13:15

Prawne i psychologiczne

brak

5.

Poradnictwo i

terapia uzależnień

alkoholowych

dla osób uzależnionych i

ich rodzin

Gmina Mikołajki

1

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

tel. 874219050

fax.874219099

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Środa:

16:00-19:00

Poradnictwo i terapia uzależnień

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

 

6.

Poradnia

Leczenia

Uzależnień

Niepubliczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

Przychodnia

Specjalistyczna

Sp. z o.o.

na podstawie

kontraktu z NFZ

2

ul. Królewiecka 58

11-700 Mrągowo

tel: (89)7410252

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniedziałek,

wtorek, czwartek:

8.00-10.00

14.00- 20.00

Środa:

8.00- 10.00,

16.00- 19.00

Piątek:

13.30- 20.00

Lecznictwo specjalistyczne,

poradnictwo psychologiczne,

profilaktyka uzależnień, detoksykacja.

Zajęcia terapeutyczne:

-dla osób uzależnionych od

alkoholu: wtorek: 17.00-20.00,

-terapia radzenia sobie

ze złością: czwartek: 17.00-20.00

Mieszkańcy

Powiatu

Mrągowskiego,

Giżyckiego,

Kętrzyńskiego

7.

Teen Challenge

Chrześcijańska Misja Społeczna

Oddział w Mikołajkach

 

Stowarzyszenie

 

3

ul. Kolejowa 6

11-730 Mikołajki

Piątek

18.00 – 20.00

Poradnictwo obywatelskie

Osoby uzależnione

Ofiary przemocy

8.

Mikołajskie

Stowarzyszenie Wspierania

Inicjatyw

Lokalnych w Mikołajkach

Stowarzyszenie

3

ul. Jana Pawła II 1

11-730 Mikołajki

tel.(87)4215038

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 raz w tygodniu

5 godzin

(indywidualne

terminy)

Poradnictwo prawne i obywatelskie

Osoby uzależnione

Ofiary przemocy

Osoby wykluczone

 

V. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

 

 

1.

Urząd Miejski w Mrągowie

Gmina Miasto Mrągowo

1

Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny

ul. Mrongowiusza 1 11- 700 Mrągowo

tel. (89) 741 25 92

Dyżur odbywa się

w każdy czwartek

w godz.

13.30-16.30

 

Dyżur odbywa się

w każdy wtorek w

godz.

15.50-18.50

 

Terapia radzenia sobie ze złością odbywa się

w każdy czwartek

w godz.

17.00-20.00

 

Poradnictwo prawne (z zakresu problemów uzależnień i przemocy)

 

 

 

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

 

 

 

 

Grupa sprawców przemocy w rodzinie

Usługi dostępne

są dla

mieszkańców Miasta

2.

Punkt poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie

Gmina Mikołajki

1

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

tel. 874219050

fax: 874219099

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

wtorek:

15:00-17:00

 

poradnictwo prawne

ofiary przemocy w rodzinie

 

3.

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych problemem przemocy prowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

1

ul. Zwycięstwa 35/2

11-710 Piecki

tel: 896132603

fax: 897413890

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3 pierwsze poniedziałki miesiąca

13:00-17:00

 

Wtorek:

11:30-13:00

 

Czwartek

16:00-19:00

*Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego mgr Halina Chorążewicz

 

 

 

Psycholog:mgr Halina Sierpińska

 

 

Poradnictwo prawne:

dr Stanisław Bułajewski

Wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub osobiście

4.

Mikołajskie

Stowarzyszenie Wspierania

Inicjatyw

Lokalnych w

Stowarzyszenie

3

ul. Jana Pawła II 1

11-730 Mikołajki

tel. 874215038

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 raz w tygodniu

5 godzin

(indywidualne

terminy)

Poradnictwo prawne i obywatelskie

Osoby uzależnione

Ofiary przemocy

Osoby wykluczone

5.

Teen Challenge

Chrześcijańska Misja Społeczna

Oddział w Mikołajkach

Stowarzyszenie

3

ul. Kolejowa 6

11-730 Mikołajki

Piątek

18.00 – 20.00

Poradnictwo obywatelskie

Osoby uzależnione

Ofiary przemocy

 

VI. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

 

 

1.

Stowarzyszenie

na rzecz Pomocy

Rodzinie

SYNAPSA”

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

os. Mazurskie 37/2

11 - 700 Mrągowo

tel.: (89)741 20 20

 

 

Porady pierwszego

kontaktu:

Poniedziałek:

8.00-15.00

Porady prawne:

Środa:

14.00-17.00

Porady psychologiczne:

Środa: 15.00-

20.00 (w co

drugą środę)

Prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Przestępstwem

Mieszkańcy

Powiatu

Mrągowskiego

 

VII. Poradnictwo z zakresu praw konsumentów

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

 

 

1.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

1

ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

tel. (89)741-01-91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

8:30-14:30

środa: dyżur w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

godz: 10:00-12:00

-udzielanie informacji i porad prawnych w zakresie spraw konsumenckich

-występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę interesów konsumentów

zgłoszenia telefoniczne, drogą e-mail oraz osobiście

 

 

VIII. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium"*

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

 

 

1.

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy

"Remedium"

stowarzyszenie

stowarzyszenie

ul. Kościelna 2

skrytka pocztowa 78

11-700 Mrągowo

tel. 531-278-298

 

zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i

profilaktyczne dla rodziców, dzieci i

młodzieży oraz grup wsparcia

funkcjonujących w obszarze pomocy

społecznej,

- realizację programów terapeutycznych, edukacyjnych i

profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii

krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, osób współuzależnionych, rodzin osób z

zaburzeniami psychicznymi,

- bezpłatne systemy poradnictwa

specjalistycznego tj. prawnego i

psychologicznego,

- prowadzenie Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich

rodzin

kontakt telefoniczny

*Poradnictwo w punkcie Informacyjno-konsultacyjnym zostanie uruchomione od dnia 13.02.2019 r. w nowej siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kopernika 2a w Mrągowie (obok hali sportowej)

 

IX. Poradnictwo zdrowotne

 

Lp.

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

1 -jednostka publiczna

2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie

3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

dane teleadresowe

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,

nr budynku, nr

tel/fax, adres

Godziny przyjęć

interesantów

zakres świadczonego

poradnictwa

(prawne,

psychologiczne,

rodzinne i inne)

Kryteria dostępu

do usługi

 

 

1.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel: 793-929-306

(89)741-63-25

piątek:

13:00-15:00

Poradnictwo w sprawach związanych z chorobą cukrzycy

Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego

 

 

UWAGA: Wszelkie uwagi, propozycje zmian do nieodpłatnego poradnictwa można zgłaszać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.