Unieważnienie zapytania ofertowego na: Realizację w 2019 r. usług transportowych na terenie miasta Mrągowo, dotyczących przeprowadzek do lokali socjalnych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Burmistrz Miasta Mrągowo informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia zamówienia bez podania przyczyn”.