Szanowni Państwo

                                                                                  Rodzice, Prawni Opiekunowie

                                                                                  Wychowanków i Uczniów

                                                                                  Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                                  oraz Szkoły Podstawowej Nr 4

                                                                                                                    

 

            W związku z zapowiadaną akcją strajkową pracowników oświaty w placówkach podległych Miastu zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość zarówno dla osób strajkujących, jak również dla dyrekcji szkół oraz samorządu Miasta. Sytuacja jest na tyle trudna, że wciąż nie jesteśmy w stanie oszacować skali protestu, jak również nadal brak jest porozumienia strony rządowej ze związkową.

Jako organ prowadzący musimy mieć na uwadze przede wszystkim dobro dzieci   i młodzieży, ale również rozumiemy sytuację pracowników mrągowskiej oświaty, zamierzających przystąpić do strajku. Dlatego też, cały czas monitorujemy sytuację wraz z dyrekcjami szkół i na bieżąco będziemy podejmować działania w tym zakresie.

            Proszę jednak Państwa, abyście przygotowali się na taką ewentualność, że Państwa dzieci  w poniedziałek, 8 kwietnia, będą musiały spędzić czas poza szkołą. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jaki zakładamy, to  zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla najmłodszych wychowanków i uczniów zapewniona zostanie wówczas opieka w świetlicach szkolnych. Bez problemu funkcjonować będą również stołówki szkolne.

            Proszę zatem wszystkich Państwa o śledzenie komunikatów, które będą na bieżąco zamieszczane w dzienniku elektronicznym Librus, jak również na stronach internetowych szkół i Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo

Tadeusz Łapka