Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w związku ze zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami, osoby fizyczne ubiegające się o bonifikatę od opłaty rocznej, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, winny złożyć stosowny wniosek
w terminie do dnia 01 marca 2018 r.

Wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (III piętro, pokój nr 49).
Dodatkowych informacji udziela p. Monika Mrozicka z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 89 741 90 23.

 

wniosek do pobrania