Do 27 września potrwają konsultacje dotyczące mrągowskiego "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". Zachęcamy do zapoznania się z Projektem Programu i wypełniania formularza konsultacyjnego.

- Program współpracy z NGO określa kierunek działań, które będą w 2020 roku realizowane przez Miasto Mrągowo wspólnie z organizacjami pozarządowymi - mówi burmistrz Stanisław Bułajewski. - W dokumencie tym wyznaczone są cele programu, formy i zasady współpracy, a także zasady przekazywania pieniędzy organizacjom pozarządowym.

W konsultacjach mogą wziąć udział mrągowskie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić pisemnie opinię na temat Programu Współpracy na 2020 rok.

Szczegóły dotyczące Programu, formularz konsultacyjny, a także projekt Programu na 2020 rok znajdują się TU