Co nowego w mrągowie?

Wynik zapytania ofertowego: Serwisowanie sprzętu komputerowego w ramachUpowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II i III”
2018-12-13 08:07:16
Wynik zapytania ofertowego: Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II i III”
2018-12-13 08:05:50
Komunikat - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.
2018-12-11 11:40:14
Konkurs: Realizacja w 2019 r. zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
2018-12-07 13:18:15
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Mrągowo
2018-11-27 12:32:59
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w grudniu
2018-11-23 11:51:03
Komunikat - zamknięcie przejazdu
2018-11-23 07:32:10
Zapytanie ofertowe:Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projektach pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wyklucz
2018-11-20 13:33:34
Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
2018-11-20 13:28:39
Konkurs: ,,Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe
2018-11-20 13:24:01

Projekt zakłada prowadzenie specjalistycznego, nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego.

Poradnictwo psychologiczne umożliwi uzyskanie porady, elementarnej edukacji psychologiczno-terapeutycznej oraz wsparcie w konkretnych sytuacjach kryzysowych. Dyżur psychologa pełniony jest w ostatni czwartek każdego miesiąca w godz. 12:00 - 14:00.
Poradnictwo prawne umożliwi uzyskanie porady, elementarnej edukacji prawnej oraz wsparcia w konkretnych sytuacjach kryzysowych. Prawnik pełni dyżur w pierwszą środę każdego miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.
Poradnictwo pedagogiczne umożliwi uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz możliwościami uzyskania informacji o źródłach wsparcia instytucjonalnego i farmakologicznego. Pedagog pełni dyżur w pierwszą i ostatnia środę każdego miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.
Zadanie realizowane jest w okresie od 17 lutego do 15 grudnia 2014 roku w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy  ul. Królewiecka 34 w Mrągowie.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Mrągowo zgodnie z  umową nr 6/2014 zawartą w ramach zdania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia.

Kalendarz imprez