Co nowego w mrągowie?

Projekt zakłada prowadzenie specjalistycznego, nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego.

Poradnictwo psychologiczne umożliwi uzyskanie porady, elementarnej edukacji psychologiczno-terapeutycznej oraz wsparcie w konkretnych sytuacjach kryzysowych. Dyżur psychologa pełniony jest w ostatni czwartek każdego miesiąca w godz. 12:00 - 14:00.
Poradnictwo prawne umożliwi uzyskanie porady, elementarnej edukacji prawnej oraz wsparcia w konkretnych sytuacjach kryzysowych. Prawnik pełni dyżur w pierwszą środę każdego miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.
Poradnictwo pedagogiczne umożliwi uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz możliwościami uzyskania informacji o źródłach wsparcia instytucjonalnego i farmakologicznego. Pedagog pełni dyżur w pierwszą i ostatnia środę każdego miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.
Zadanie realizowane jest w okresie od 17 lutego do 15 grudnia 2014 roku w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy  ul. Królewiecka 34 w Mrągowie.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Mrągowo zgodnie z  umową nr 6/2014 zawartą w ramach zdania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia.

Kalendarz imprez