Nieruchomość gruntowa należąca do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o powierzchni 3,1821 ha

 1. Opis nieruchomości
  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 7 miasta Mrągowo
  • działka nr 29/26 o powierzchni 3,1821 ha,
 2. Lokalizacja terenu
  • przemysłowa część Mrągowa,
  • dojazd - nowa drogą asfaltową do ulicy Przemysłowej (stanowiącej drogę wylotową w kierunku Szczytna, Warszawy)
  • 1 km do bocznicy kolejowej
  • w otoczeniu zabudowa przemysłowo – składowa oraz tereny kolejowe
 3. Zagospodarowanie terenu
  • strefa P1- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
 4. Infrastruktura:
  • sieć kanalizacyjna
  • sieć wodociągowa
  • sieć gazowa
  • sieć telekomunikacyjna
 5. Ceny: szczegółowych informacji udziela Pani Hanna Goleń pod nr tel. 89 741 9023