Nieruchomości gruntowe w przemysłowej części miasta.

 1. Opis nieruchomości
  Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów miasta Mrągowo:
  • działka nr 3 - 214/3, 214/4 o powierzchni 0,6219 ha
 2. Lokalizacja terenu
  • przemysłowa część Mrągowa,
  • dojazd - nowa droga asfaltowa ulicy Towarowej (która łączy drogę krajową nr 16 i ulicę Przemysłową -  w kierunku Szczytna, Warszawy)
  • 2 km do bocznicy kolejowej
  • w otoczeniu zabudowa przemysłowo – składowa oraz zabudowy jednorodzinnej
 3. Zagospodarowanie terenu
  • w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: tereny mieszkaniowo – usługowe i przemysłowo – składowe,
  • położone są w obszarze 1.07-P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług
 4. Infrastruktura:
  • sieć elektromagnetyczna
  • sieć kanalizacyjna
  • sieć wodociągowa
  • przez działkę nr 7-37/7 przebiega sieć gazowa
 5. Ceny: szczegółowych informacji dotyczących działek udziela Pani Hanna Goleń pod nr tel. 89 741 9023