Ulica Krótka w Mrągowie doczeka się w końcu remontu! Mrągowski samorząd otrzymał dofinansowanie do inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. To nie jedyna dobra informacja. Dziś (20 maja) rozpoczął się remont skrzyżowania ulic: Leśna Droga i Kormoranów, w pobliżu mrągowskich firm: Mlekpol i Adams.

Inwestycja, która będzie prowadzona w ulicy Krótkiej, obejmuje zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) i wykonanie (wykonanie robót budowlanych). Celem zadania jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Krótkiej w Mrągowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska polskiego do wiaduktu.

W zakres  robót drogowych wchodzi budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika o nawierzchni z kostki oraz  budowa pętli autobusowej. Dodatkowo zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Planowany termin realizacji inwestycji: do 20.08.2021r.