Po raz kolejny Urząd Miejski w Mrągowie realizuje program likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do 31 lipca można składać wnioski o sfinansowanie zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia niebezpiecznych materiałów z budynków znajdujących się na terenie Mrągowa. Pieniądze, potrzebne na usunięcie azbestu, zapewni mrągowski magistrat.

Co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Jednak w tym roku Fundusz nie dofinansowuje zadań dotyczących pozbycia się wyrobów zawierających azbest, a jedynie udziela na ten cel pożyczek.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Mrągowa i zdając sobie sprawę, że uzyskanie pożyczki jak również znalezienie odpowiedniej firmy, która podjęłaby się utylizacji azbestu, dla niejednego z Państwa jest trudne do zrealizowania, wyasygnowałem w budżecie miasta na rok 2020 środki finansowe, pozwalające na zorganizowanie przetargu związanego z wyborem najlepszej firmy, która zgodnie z prawem unieszkodliwi zgłoszony azbest - mówi Burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski. - Biorąc powyższe pod uwagę bardzo proszę o złożenie koniecznych dokumentów w terminie do 31 lipca 2020r.

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mrągowie pok. 52, II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowe informacje na temat składania wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 29.

Załączniki:

1. Wniosek (druk)
2. Informacja o wyrobach azbestowych
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych (w przypadku jeżeli azbest jest do zdjęcia)
4. Mapa terenu z zaznaczonym obiektem na którym znajduje się azbest,
5. Decyzję nadającą prawo do dysponowania działką ogrodniczą wraz ze zgodą Prezesa ogrodów działkowych.