88 obrazów różnorodnych pod względem tematyki oraz stosowanych technik plastycznych zgłoszono do 49. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej, którego finał odbędzie się w sobotę, 17 października. Wernisaż pokonkursowy zaplanowano w sali Orbita CKiT, o godzinie 15:00.

 Przegląd, zainicjowany w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie przez Aleksandra Wydorskiego, pierwszy raz zagościł w Mrągowie w 1976 roku. Następnie kontynuowany przez Stanisława Kusia, na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta.

Celem Przeglądu jest integracja i promocja amatorskiego środowiska plastycznego, prezentacja utalentowanych osobowości twórczych, wymiana doświadczeń  oraz wychwycenie nowych ciekawych zjawisk z kręgu amatorskiego ruchu plastycznego. Co roku uczestniczy w nim kilkudziesięciu pełnoletnich twórców nieprofesjonalnych z całego województwa. 

W tym roku swoje prace zgłosili: Zuzanna BORCZ * Halina BOROWSKA * Krystyna BYLCZYŃSKA * Urszula CZERNIKIEWICZ * Ewa DĘBSKA * Urszula DUDKO * Magdalena DUDZIK * Bogusława DZIUBAN * Krystyna GŁODEK * Małgorzata GOJA- JASIŃSKA * Mariola HEGIER *  Małgorzata KAMIŃSKA-BAŁDYGA * Zofia KARCZMARCZYK * Bożena KECZMERSKA * Lidia KOSIOREK * Hanna KRÓL * Irena KUFEL * Krystyna KURGAN * Regina LEMISZEWSKA * Magdalena LEWKOWICZ * Alina ŁĘPICKA * Barbara ŁUKASZEWICZ * Ewa MALISZEWSKA * Iwona MAŁŻ-DEPTUŁA * Magdalena MARKIEWICZ * Anna MATRAŚ * Alicja MIAZGA * Jadwiga MICHALKIEWICZ  * Danuta MICHAŁOWICZ * Danuta NOWICKA * Dariusz ORZECHOWSKI * Elżbieta PAC * Krzysztof PIECHOCKI * Barbara PRYTKO * Wioletta RADZIEWICZ * Lucyna RÓWNIAK * Bożenna SANIEWSKA * Żaneta STEINER-BOGDASZEWSKA * Małgorzata STEMPNIEWSKA * Elżbieta SUCHOWIECKA * Teresa SWINIARSKA * Janina SZCZEPANKOWSKA * Zofia ŚNIEŻKO * Piotr WŁODYKA * Jolanta WOJNICZ * Janina ZALEWSKA * Aleksandra ZAŁĘSKA * Iwona ZARĘBA *  Stefania ZDZIECHOWSKA * Krystyna ZGORZALI * Krystyna ZYŚK * Aleksandra ŻABIŃSKA * Jadwiga ŻEBROWSKA.

Spośród 88 obrazów różnorodnych pod względem tematyki oraz stosowanych technik plastycznych, Jury złożone z artystów plastyków z Mrągowa i Olsztyna: Piotra Dondajewskiego, Jana Gudelisa, Stanisława Kusia i Jarosława Puczela wybrało te najlepsze. Werdykt poznamy podczas wernisażu, 17 października 2020 r. o godz. 15.00 w sali Orbita CKiT. 

Wydarzenie jest organizowane z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej